داستان واقعی/غیرت به سبک زن ایرانی

چرا آفرین بر زنان چادر به سر؟

کد خبر: 11617
تاریخ انتشار : شهریور ۱, ۱۳۹۳

پایتخت ایران روزهای تاریک و سیاهی را طی می کند. کشور از هر طرف مورد مهاجمه قوای اجنبی قرار گرفته. دولت روسیه تزاری هم اولتیماتوم داد، مردم نگرانند که آیا مجلس و مجلسیان تاب مقاومت دارند یا نه.

در شهر وقایعی است که نمایندگان از شدت بیچارگی مصمم شده اند امیال روسیه تزاری را برآورده سازند. پایتخت و بازار با یک دنیا نگرانی در انتظار وقوع حوادث می باشند. در چنین موقعی بیش از ۳۰۰ زن چادر به سر و روبنده که شراره ی عشق و انتقام از دیدگانشان می جست با عزم خلل ناپذیری از حرم سراها و اندرونی ها بیرون آمده و با هفت تیرهایی که در زیر چین و شکن چادرهای خود پنهان ساخته بودند یک سره روانه ی مجلس شدند و از رئیس تقاضای ملاقات کردند. حال نمایندگان سرزمین شیر و خورشید این اقدام را چگونه تلقی کردند اطلاعی در دست نیست ولی آن چه مسلم است این است که رئیس مجلس هیأتی از نمایندگان زنان را در سر سرای مجلس پذیرفت. زن ها کفن های سیاه را از سر به دور افکنده پاشنه هفت تیر ها را در دست فشرده خروش برآوردند که از ما به نمایندگان بگویید این گروه مادران ـ خواهران و زنانی که در اینجا اجتماع کرده اند مصمم اند که هر گاه یکی از وکلای مجلس یا نمایندگان ملت از حدود وظیفه ی خود تخطی کنند ولو پدر، برادر و شوهر باشد با یک تیر از پای درآورند ـ اگر وکلا نتوانند به وظیفه ی خود عمل کرده شرافت و حیثیت ملت و مردم ایران را حفظ کنند آن قدر مقاومت خواهیم کرد که دشمن از روی اجساد ما عبور کند.

 

گرچه دو هفته بعد مجلس در اثر کودتایی که به تحریک روس ها تهیه شده بود بسته شد و دوره ی فترتی پیش آمد ولی این افتخار برای زنان ایرانی در تاریخ گیتی محفظ گردید که هیچگاه به صلح ننگین تن در نداده  و شرافت و حیثیت ملی و قومی خویش را لکه دار ساختند ـ آیا سزاوار نیست که بگوییم آفرین بر زنان چادر به سر ایران ؟!

کاری از گروه دین و فرهنگ باحجاب

منبع:

نقل از کتاب اختناق ایران – به قلم مورگان شوستر  ـ روزنامه رستاخیز ایران ـ مجله خواندنی ها سال ۴ شماره ۳۳ صفحه ۲۰

  • ارسال نظرات
  • نظرات بینندگان

دیدگاه