4 کلید دخترانه برای حل مشکلات

کسی که عاشق شود پس عفت پیشه کند و بمیرد، شهید مرده است(میزان الحکمه محمدی ری شهری جلد 6 صفحه331)

کد خبر: 11890
تاریخ انتشار : شهریور ۸, ۱۳۹۳

در قسمت های قبل در مورد بحران هویت دختران و راهکارهای دین در دو سطح دولتی و خانواده بحث هایی کردیم، در این نوشتار سعی بر این است تا تاثیر خود دختران در حل بحران هویتیشان را بررسی کنیم.

تاثیر دختران بر حل بحران هویت خود از منظر دین

می دانیم که هر مشکلی که برای آدمی به وجود می آید خود فرد از جمله افرادی است که در بوجود آمدن آن مشکل یا تشدید آن نقش دارد. اکنون دختران هم در مشکلات خود وهم حل آنها به تنهایی نقش به سزایی ایفا خواهند کرد.

حجاب  چه تاثیری در حل بحران هویت یک دختر دارد؟

کلید اول؛ آیات قرآن: در کتاب آسمانی ما در دو آیه به بحث حجاب اشاره شده است: آیه ۳۱نور، که از زنان مومنه خواسته شده است با جلباب (جامه ای که از چارقد بزرگتر و از عبا کوچکتر است) سینه و شانه ها و سر خود را بپوشانند و در آیه ۵۹ احزاب نیز آمده است ای پیامبر به زنان و دختران خود و زنان مومنان بگو: خویشتن را به چادر بپوشانند برای اینکه آنها شناخته نشوند، تا از تعریض و جسارت آزار نکشند، برآنها بسیار بهتر است.

گفتنی است در سوره احزاب منظور، پوشش خاص زن است که پوششی در حد مانتو است که زن مورد آزار افراد ولگرد قرار می گرفته است و در سوره نور منظور پوشاندن عادی با روسری است که یک دستور کلی و همیشگی است؛ خواه مزاحمی در کار باشد خواه نباشد. لذا معلوم می شود که حد پوششی برای زن نسبت به مواقع عادی یا بحرانی در جامعه متفاوت است. و اگر زنی حد لازم را در پوشش خود رعایت نکند امکان ایجاد مشکل برای او زیاد است.

  کلیدی برای دخترانه ها

کلید دوم؛ رعایت حریم حجاب از جانب دختران: امروزه از موضوعات قابل توجه در مباحث حقوقی آن است که آیا مجرم نیز در ایجاد جرم نقش دارد؟ گفتنی است اگر کسی عامدانه یا نا آگاهانه (بر اثر جهل، ترس،ضعف و…) شرایطی را فراهم کند که علیه او جرمی صورت پذیرد خود او هم مقصر است. و در بحث حاضر، ممکن است دختران با نوع نگاه، قدم زدن با کفش های صدادار، پوشیدن لباس های تنگ و رنگهای جذاب، آرایش های غلیظ و…، این جرات را به دیگران و این پیام را به اغیار منتقل کنند که به سوی ما بیایید و….

 کلیدی برای دخترانه ها

 در چنین شرایطی که نتیجه آن تحریک و تهییج دیگران است، ممکن است در محیط خلوت و مکان های آماده، جرمی (از لفظی تا…) علیه دختران منجر شود و خود دختران نیز در ایجاد و تحقق جرم مقصر باشند، زیرا رعایت پوشش لازم را نکرده اند و به تعبیر خداوند؛ “به وقار شناخته نشده و در نتیجه از دست آزار مزاحمان و اشرار نیز مصون نمانده اند”. لذا راه حل رهایی از آزار مریض دلان رعایت پوشش مناسب خصوصا از سوی دختران جوان است.

کلید سوم: دفاع از این نکته که دختران باید با حجاب و پوششی مناسب ظاهر شوند، بدین معنا نیست که آنها را مجبور به پوشیدن لباس های بدرنگ و بد ریخت کنیم، بلکه باید به فلسفه حکم حجاب توجه کرد که عمدتا مسئله پوشش در سطوح یاد شده، برای حفظ دختران مومنه جوان در مقابل نامحرمان و نیز برای جلوگیری از اذیت و آزار و برای شناخته شدن به حیا و عفاف است .

• نکات بسیار مهم:

دو مساله ای که همیشه باید مد نظر باشد و در کنار بحث ترویج حجاب به آن تاکید کرد این است که؛

اولا: در محافل کاملا زنانه تاکید بر پوشش معنا ندارد.

ثانیا: همانطور که رنگ های شاد، لباس های تنگ و … مسئله آفرین اند، تاکید زیاد بر رنگهای تیره، عدم توجه به مسائل زیبا شناسانه، نیازهای عاطفی و نوع طلبانه دختران نیز مشکل ساز است.

کلید چهارم؛ رابطه عاشق شدن و حل بحران هویت دختران:

ابتدا باید پرسید آیا عشق زمینی و بین دو انسان معنایی دارد؟ آیا دین، عشق را از راهکارهای حل بحران هویت فرد می داند یا نه؟ پاسخ این سوال یه صورت مبسوط در کتاب “عشق زمینی از محمد منصور نژاد” آمده است که ماچند نکته اصلی از آن را بیان می کنیم:

کلید ازدواج

۱ –  گرچه واژه عشق در قرآن کریم نیامده است، اما در احادیث وارد شده است از جمله اینکه

” کسی که عاشق شود پس عفت پیشه کند و بمیرد، شهید مرده است” (میزان الحکمه محمدی ری شهری جلد ۶ صفحه۳۳۱)

از آنجا که در حدیث وارد شده واژه عفیف بودن آمده است معلوم می شود که مربوط به روابط عاشقانه دختر و پسر و یا روابط بین آدمیان است و از آنجا که عشق معمولا با پرده دری عجین است، عشق مورد توصیه در این احادیث، عشقی است که مکتوم بماند و چون چنین اقدامی کار دشواری است، اجر شهید می گیرد.

 دیگر آنکه عشق یک امر ارزشی است که قابل پذیرش و توصیه است؛ زیرا در فرهنگ دینی، اجر شهید داشته و واژه شهید، استاندارد بالایی است که پاداش سایر نیکی ها و ارزش ها با آن سنجیده می شود.

۲ –  از آنجا که واژه عشق، محتوا و مضمون آن به نحوی است که محبت شدیدی فقط بین دو نفر جاری است، لذا عشق از روابط هوس بازانه و آلوده بین و زن و مرد متمایز می شود و عشق برعکس هوس، آثار مثبت فراوان دارد و روح را صاحب فضایلی چون ایثار و شجاعت و … می کند. لذا یک پسر عاشق هیچ گاه نمی تواند جزء اشرار و مزاحمین خیابانی باشد و اگر دختری در فضای عشق وارد شود، خودش را برای این و آن نمی آراید و خود و محیط را آلوده نمی کند پس کمتر در معرض مشکلات قرار می گیرد.

۳ –  نباید جوانان را از ارتباط با هم به طور کامل منع کرد بلکه باید ایشان را به نحوی هدایت کرد تا در مسیر درست حرکت کنند تا رابطه حرام برقرار نکنند.

۴ – رابطه همراه با عشق، به جوان شور و نشاط و پویایی داده و زندگی او را هدفدار می کند لذا چنین فردی کمتر دچار بحران هویت جنسی، ملی، دینی و … می شود.

به هر حال ؛

با بیان مطالب مذکور در نوشتار حاضر می توان به راحتی به نقش خود دختران در حل بحران های هویتی خود پی برد چراکه با توضیحاتی که در مورد ضرورت حجاب دادیم؛ اگر یک دختر برای خود ارزش قائل بوده و نخواهد به راحتی در تیررس بیگانگان قرار بگیرد حجاب (البته در کنار عفاف و حیا) می تواند سپری بس محکم در مقابل این هجوم خانمان سوز بوده و او را از بلایای اینچنینی حفظ کند. همانطور که بحث عشق و علاقه یک دختر به شریک زندگی اش نیز باعث می شود به سمت افراد سود جو کشیده نشده و تنها فکر و ذکرش همان یک فرد باشد که راه حل اصلی این معضل ازدواج به هنگام و شایسته است.

کاری از گروه دین و فرهنگ باحجاب

  • ارسال نظرات
  • نظرات بینندگان

دیدگاه