جوون باید جوونی کنه مثل….

" شما ببخشیدش جوونی کرده...! بزنید به پای جوونیش.. بابا چرا سخت می گیری؟ جوونن دیگه.. بابا جوونیه و عشق و حال و صفاش.. "

کد خبر: 12902
تاریخ انتشار : مهر ۲, ۱۳۹۳

تا به جوونی فکر می کنی هزار جور تعریف مثل جمله های بالا میاد تو ذهن آدم، همیشه هم همین طور بوده و معمولاً جوون بودن فرد، توجیه خوبیه برای اشتباهات و خطاهاش و اصلا‍ً‌ بعضیا معقول و سنجیده رفتار کردن و بر خلاف حال و هوای جوونی می دونن!! ولی من جوونی رو می شناسم که هم تو زندگیش خوش بوده و هم همه ازش راضی بودن و خیرش به همه می رسیده، آدمی که تا دلت بخواد خوش رفتار و دست و دلباز بوده و به جاش هم رگ دینی و غیرت الهی اش باد می کرده و طوری زندگی و رفتار می کرد که از کله گنده های شهر تا فقیر و بیچاره ها خاطرشو می خواستن و براشون عزیز بوده.

هم از نظر علمی کلی عالم بوده هم اجتماعی و فرهنگی و… طوری شده بود که خیلی ها مرید و مجذوبش شده بودن و سعی می کردن مثل اون رفتار کنن! تا می تونست به این و اون کمک می کرد اصلاً هم براش مهم نبوده که طرف کیه و واقعا چقدر نیازمنده! تو مشکلات و سختیا زندگیش مثل از دست دادن پدر و اذیت و آزارهای بعضیا و بد رفتاری همسرش و غیره همیشه آرووم و صبور بود و اصلاً سریع آشفته نمی شد. فقط و فقط هم تکیه اش به خدا بود ولی اگر کسی کاری بر خلاف دین می کرد بی رو دربایستی و با صراحت باهاش برخورد میکرد، هیچی مثل دین و حدود الهی برایش مهم نبود. از بچگی هم همین طور بود اگر جایی حق و رعایت نمی کردن خیلی محکم جلوشون وایمیستاد و هیچ ترسی هم از کسی نداشت! بیشتر وقت خودش رو صرف علم و یاد دادن مسائل دینی می کرد نتیجه اش هم حدود ۱۱۰تا شاگرد کار بلد و به درد بخور شده بود. هیچ وقت عمرش رو سر بازی و لهو و لعب تلف نمی کرد، چون معتقد بود خدا ما رو برای بازی کردن نیافریده!
اون قدر محبوب و بزرگ بود که دیگه یکسری از مخالفای سرسختش نتونستن کارها و رفتارهاشو تحمل کنن و تو اوج جوونی از بین بردنش اما هنوز که هنوز خیلی ها از مسلک و مرامش پیروی می کنن…

پس خیلی این تفکر غلطه که بگیم جوونی یعنی غفلت و وقت گذرونی، خوش گذرونی، نپختگی و …. می شه مثل این جوون پاک و متدین، ‌جوری رفتار کرد که همه پشت سرت نماز بخوانن، همه از پیر و جوون عاشقت بشن، همه از بی سواد گرفته تا بزرگترین علما پای حرفت بشینن و چیز یاد بگیرن، همه از زندگی و رابطه باهات خوشحال باشن حتی اگر همسرت ناسازگاره جوری باهاش رفتار کنی که وقتی که از دست دادت بشینه بالای سرت و های های گریه کنه! حتی قاتلت بعد از این که مسمومت کرد بزنه زیر گریه و بگه پشیمونم!!

پس جوون باید از دوران اوج قوای بدنی اش برای به اوج رسیدن قوای روحی اش استفاده کنه نه این که برای تضعیف اون!…

پس جوون باید جوونی کنه مثل امام جوادش…

کاری از گروه دین و فرهنگ

  • ارسال نظرات
  • نظرات بینندگان

دیدگاه