ما برای هم ساخته شده ایم، به شرط داشتن تفاهم در این 9 مورد

تفاهم، عبارت است از همدیگر را فهمیدن و درك كردن.

کد خبر: 12950
تاریخ انتشار : مهر ۲, ۱۳۹۳

در ترکیبات شیمیایی، دو عنصری که با یکدیگر ترکیب می شوند، هرقدر که از نظر هویت وجودی به یکدیگر نزیک باشند، ترکیب آن دو استوارتر و عمیق تر خواهد بود؛ و اگر بین دو عنصر تقارن و پیوندی وجود نداشته باشد، ترکیب سست و لرزانی به دست می دهد و پس از زمان کوتاهی پیوند از بین خواهد رفت.

یکی از عوامل موثر در پایداری حیات خانواده مساله تفاهم است. تفاهم، عبارت است از همدیگر را فهمیدن و درک کردن.

برای اینکه دختر و پسر به ازدواج پاینده ایی دست یابند هر دو باید اصول همانندی را در ابعاد سنی، جسمی، روحی و روانی، فرهنگی و علمی رعایت کنند. لذا بررسی وضعیت هم کفو بودن یا به زبان امروزی تفاهم، از مسائل بسیار مهمی است که به هیچ وجه نمی توان از آن چشم پوشی کرد.

ابعاد تفاهم

 1. تفاهم در دینداری طرفین و خانواده ها: به عبارت دیگر فرد دیندار باید با شخص دیندار ازدواج کند؛ زیرا دیندار و بی دین به طور طبیعی در موارد مختلفی با یکدیگر درگیری خواهند اشت.

 1. هماهنگی و تفاهم رفتاری و شخصیتی با همسر: ویژگی های شخصیتی بسیار متنوع و متعدد هستند، اما برخی از آنها دخالت بیشتری در رضایت از زندگی مشترک دارند. همسان بودن و یا ناهمسانی این ویژگی ها، میتواند عاملی برای ازدواج موفق یا ناموفق باشد.

 2. تفاهم در میزان اصالت خانواده ها: منظور از اصالت خانوادگی آن است که دختر و پسر در خانواده ای مومن و با فرهنگ تربیت شده باشد و از نظر وراثت نیز زمینه های لازم برای تربیت دینی را داشته باشند. لذا توجه به خانواده، مخصوصا اطرافیان درجه یک، هرچند اصل نیست ولی یکی از فرع های بسیار مهم در ازدواج است.

 3. تفاهم فرهنگی و فکری: یکی از عوامل موثر برای رسیدن به زندگی متعال و منطقی، طرز فکر یکسان است.

 4. تفاهم در تحصیلات علمی: فرد تحصیلکرده بهتر است با شخص درس خوانده ازدواج کند تا یکدیگر را بهتر درک کنند.

 5. تناسب و تفاهم در زیبایی: توجه به توازن و تناسب میان ظاهر دو همسر، در زیبایی صورت و اندام نیز در جایگاه خود امری بسیار لازم و ضروری است. البته تناسب زیبایی به معنای تساوی زیبایی نیست، بلکه بهتر است زیبایی دختر بر پسر افزون باشد.

 6. تناسب و تفاهم سنی: تفاوت سن بلوغ دختر و پسر یک امر طبیعی است. پسر حدود ۳ تا ۶ سال دیرتر از دختر به بلوغ میرسد. پس خوب است که تفاوت سن آنها در امر ازدواج نیز به همین مقدار باشد. البته تفاوت سنی یکی از فروعات مهم ازدواج است نه اصل آن.

 7. تناسب و تفاهم مالی: قاعده عامی که می توان در این باره مطرح کرد این است که صلاح نیست دختر و پسر و خانواده هایشان، از نظر مالی و ثروت، تفاوت زیادی داشته باشند. البته این بدان معنا نیست که باید صد در صد تناسب مالی داشته باشند؛ اما فاصله طبقاتی علاوه بر به وجود آوردن سرخوردگی های روحی، موجب ایجاد تشنج و درگیری های داخلی و گاهی انتظارات غیر منطقی طرفین می گردد، که نتیجه آن به وجود آمدن طوفان بحران درخانواده ها خواهد بود. البته استثناهایی نیز وجود دارد.

 8. تفاهم در گذشته دختر و پسر: یکی دیگر از معیارهایی که باید در ازدواج در نظر گرفت، گذشته افراد است؛ یعنی باید تشابهاتی بین گذشته دو فرد وجود داشته باشد. اگر این تشابهات وجود داشت، آن زمان است که شما به درک متقابل بهتری خواهید رسید.

شاید در جامعه بتوان مثال نقضی برای هریک از موارد بالا آورد اما باید به این نکته توجه کرد که همیشه حداکثر مردم جامعه مد نظر هستند نه خواص جامعه؛ بنابراین با توجه به این نکته در مقالات بعدی اهم تفاهمات را بررسی خواهیم کرد.

 کاری از گروه خانواده باحجاب

 • ارسال نظرات
 • نظرات بینندگان

دیدگاه