مدارس اسلامی باشند یا نباشند؟

میزان موفقیت مدارس اسلامی در نهادینه کردن حجاب چه میزان بوده است؟

کد خبر: 14613
تاریخ انتشار : آبان ۲۴, ۱۳۹۳

مدارس اسلامی، مدارسی است که مبتنی بر نیازهای فرهنگی جامعه در کشور تأسیس شد تا دانش آموزان ضمن آموختن علوم غیردینی و تخصصی، به آموزش مسائل دینی همچون احکام، اخلاق و قرآن نیز بپردازند. این مدارس توسط گروه های مذهبی واسلام گرا با هدف حفظ برخی هنجارها نظیر هنجار حجاب ایجاد شد. پیشینه برپایی مدارس اسلامی به اواخر قرن سوم هجری بر می گردد.

یکی از راه های حفظ و تقویت آموزه های اسلامی نظیر حجاب این است که جوامع اسلامی نظیر جامعه ایران همواره خود را از وجود شبکه هایی نظیر شبکه مساجد، هیئت های مذهبی و مدارس اسلامی که به نوعی مسیر حرکت آنها بر مبنای حفظ و تقویت هنجارهایی همچون هنجار حجاب است، بی بهره نسازند، چراکه همواره گذشته حاکم بر ایران نشان می دهد چنین شبکه هایی نقش بسیار کلیدی در حفظ و تقویت آموزه هایی چون حجاب داشته اند و این بدان معناست که در جامعه امروز نیز یکی از مراکز مهمی که می تواند در این جهت نقش مهمی ایفا کند، همین شبکه های مذکور به ویژه مدارس اسلامی هستند.

مدرسه و نهادهای آموزشی یکی از عوامل جامعه پذیری است. کارکرد اول مدرسه جامعه پذیر کردن نسل جدید با ارزش های مسلط بر جامعه است. لذا می توان گفت مدارس اسلامی نیز با همین هدف ایجاد شدند تا از طریق نظام آموزش و پرورش هنجارهای مورد نظر خویش همچون هنجار حجاب را به دانش آموزان منتقل کنند. به نظر می رسد مدارس اسلامی از طریق انجام آیین ها و مناسک نمادین دینی این هدف عمده را دنبال می کردند.

 

آیین ها و مناسک نمادین دینی

 

از ابزارهای مهمی که در قالب مدرسه می توان از آن در جهت تقویت ارزش ها و هنجارهای دانش آموزان استفاده کرد، انجام آیین ها و مناسک نمادین دینی و مذهبی است. مدارس از طریق برگزاری آیین ها و مراسم خاص و تشویق و حتی ایجاد الزام برای دانش آموزان برای شرکت در این مراسم همراه با پایبندی به برخی هنجارها مانند رعایت حجاب، در عمل به شکل غیرمستقیم بینش و نگاه دانش آموزان را تحت تأثیر قرار می دهند. برپایی مراسم احترام به پرچم، خواندن سرود ملی و سرودهای میهنی، یادآوری قهرمانان ملی و مذهبی، برگزاری مراسم مذهبی و حتی نصب تصاویر شخصیت های محبوب مذهبی و سیاسی بر در و دیوار مدرسه از نمونه های این نماد هاست .

مدارس اسلامی همچون مدارس جامعه تعلیمات و دخترانه رفاه از جمله شبکه هایی به شمار می آیند که هنجار حجاب را برای نسل جوان نهادینه کردند، زیرا رعایت حجاب در این مدارس به عنوان تکلیف و ترویج آن از سوی دانش آموزانی که در واقع داوطلبانه این تکلیف را بر خود پذیرفته اند، به عنوان یک هنجار تقویت می شود. در این مدارس، به دلیل ساری و جاری بودن هنجارهای نظیر هنجار حجاب، ضمن این که دانش آموزان به گونه ای الزام آور متعهد به حفظ حجاب می شوند، بستر خوبی نیز فراهم شده تا بتوان در یک فضای همکاری، اقدام جمعی مؤثری نسبت به سیاست ترویج حجاب صورت داد. لذا به اعتقاد ما وجود شبکه مدارس اسلامی کمک خوبی است به حفظ هنجارحجاب در جامعه

 
دانش آموزان

کاری از گروه خانواده باحجاب

  • ارسال نظرات
  • نظرات بینندگان

دیدگاه