شش کلید طلایی درمدیریت تبلیغ

لطفا کفش فرعون را از پایتان در آورید. هندی ها معتقدن بزرگان نباید کفش سیاه بپوشنند از دیدگاه آنان کفش سیاه کفش فرعون است. در هرجایی که برای تبلیغ می روید مردم آداب و رسوم وحساسیت های خاص خود را دارند. مبلغ زیرک باید این حساسیت ها را شناخته، خوب تحلیل کند و درست عمل نمایید.

کد خبر: 15863
تاریخ انتشار : آذر ۲۶, ۱۳۹۳

کلید اول:کارهایتان را به وکیلتان بسپارید

 

باید از خداشناسی اغاز کرد، چون ارزش و اعتبار هر علم به موضوع ان است و موضوع این علم خداست. پس از شناخت خدا راهی نیست، مگر سپردن کارها به او. اگر شما در دوره هایی از زندگی، در شرایط سخت و دشواری واقع شوید که به تنهایی از عهده آن بر نیایید ، مگر برای پیشبرد کارتان به سراغ وکیل زبر دست و مجرب نمی روید؟ مگر کار رابه او نمی سپارید؟ چرا؟ چون میدانید اوراه رسیدن به هدف را بهتر از شما میداند. اگر هر روز و هر هفته، او چشمه هایی از توانایی ها و قابلیت های خود را به شما نشان دهد، مگر اعتمادتان به او افزایش نمی یابد؟ تا کار به جایی میرسد که شما می گویید:( وکیلم حرف میزند)، (از  وکیلم بپرسید). ومگر نه این است که والله خیر وکیل؟ پس نه تنها در امر تبلیغ، در همه زندگی و به ویژه در سخت تذین زمان ها یادتان باشد که: کارها را به وکیلتان بسپارید.

 

کلید دوم: برای این مساله فکری بکنید

 

اگر کسی در کشتی، جلوی پای خود را سوراخ کند چه می کنند؟

چرا در مواردی از این دست، همه اعتراض می کنند؟چرا هیچ کس از کنار این اتفاق ساده عبور نمی کند؟ زیرا در ضرر و زیانی که این کار به جان و مال مردم وارد می کند شک و تردیدی وجود ندارد و آنچه مردم انجام می دهند، چیزی نیست جز امر به معروف و نهی از منکر؛ اما آنقدر درباره این واژه بد کار شده که خود وازه امربه معروف و نهی از منکر تبدیل به یک رفتار ضد ارزشی شده که مردم حتی از شنیدن نام آن  فرار می کنند. ممکن است کسی در خلوت خویش، مرتکب گناهانی شود که جز خود و خدا کسی از آن آگاه نباشد. این گناه هر چند زشت و ناپسند باشد ، اما واژه(فسق) بر آن اطلاق نمی شود و ارتکاب آن گناه کار را فاسق نمی کند البته این توجیه مناسبی برای انجام گناه نیست اما آنچه فسق است، گناه علنی است. گناه علنی جز آنکه موجب عصیان خداوند سبحان است ، آثار زیان باری دیگری هم دارد. از ان جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- گناه علنی، پرده حیا میان انسان و خدا و افراد جامعه با یکدیگر را از بین می برد.

۲- ارزش خوبی ها لکه دار می شود و قبح بدی ها در جامعه میریزد. با و جود  این آدم ها چندان به خوبی رو نمی کنند و از بدی ها فاصله نمیگیرند.

۳- دعاها مستجاب نمیشود و به تعبیر روایات، خداوند بدهای جامعه را بر خوب های ان مسلط میکند.

۴- قانون زیر پا گذاشته میشود و جای ارزشها و ضد ارزش ها و هنجارها و ناهنجاری ها عوض می شود.

در هر منطقه ای که به امر مقدس تبلیغ مشغول هستید، فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر را زنده کنید. به مردم یاد دهید که بدون کنجکاوی و دخالت در امور دیگران ، اگر نکته ای از کسی دیدند که مناسب شأن ومنزلت او نیست، با روی خوش و مخفیانه به او گوشزد کنند.

 

کلید سوم:این کارت را شما به دوستان خویش هدیه کنید

 

بعضی بناها چنان جذاب و چشم نوازند که هیچ گاه از ذهن انسان بیرون نمیرود، مانند کعبه؛ بعضی صحنه ها چنان موثر و با نفوذند که تا لحظه مرگ فراموش نمی شوند مانند صحنه طواف؛ بعضی از لحظه ها چنان نورانی و انرژی زا هستند که دیده را خیره می کنند، مانند لحظه شوق مادر در دیدار فرزند؛ و بعضی محیط ها چنان نورانی و انرژی زا هستند که دیده را خیره میکنند، مانند مسجد.

پیامبر اکرم(ص) مسجد را پایگاه قرار داد. ستون های مسجدالنبی را دیده اید. یکی محل دیدار با قبایل، یکی محل عهد و پیمان های پیامبر(ص)، یکی نشانه توبه و انابه، یکی محل وعظ و خطابه ، یکی محل استراحت و ارامش، گوشه های محل بحث علمی و سکویی برای فقرا و مستمندان. مسجد در آن زمان به حق پایگاه بود.

مسجد آدمی را حفظ می کند و راه شبیخون دشمن را میبندد. اهل مسجد زیر ذره بین هستند و هر جایی نمیتوانند بروند. در مجالس باطل نمیتوانند قدم بگذارنند که این به نفع دنیای آنان نیز هست. در خرید و فروش ربوی نمی توانند وارد شوند. نمی توانند به هر شکلی تیپ بزنند. آدم ها به اهل مسجد اطمینان می کنند.

دیده اید گاهی کارت ورودی مجمو عه ای ورزشی را به افراد می دهند؟ کافی است این کارت را نشان دهید و وارد شوید. دیگر دسترسی به همه ورزش ها میسر است. ارتباط با مسجد، کارت ورود به همه خوبی هاست. این کارت را به دوستان خویش هدیه دهید.

 

کلید چهارم:کفش فرعون را از پایتان در آورید

 

در جزیره کیش رسم بر آن است که میهمان را هنگام غذا خوردن تنها می گذارند تا به راحتی و بدون شرم حضور دیگران غذا بخورد. در شمال کشور ادب آن است که اگر برای اولین بار به خانه ای دعوت می شوید، در همان بدو ورود ، در حق صاحب خانه دعا کنیید. این دعا نزد آنان مستجاب است. هندی ها معتقدند علما و بزرگان نباید کفش سیاه بپو شند. از دید گاه آنان کفش سیاه، کفش فرعون است.

هر جایی که برای تبلیغ می روید، مردم آداب و رسومی دارند. مبلّغ زیرک آن است که در مرحله اول، این حساسیت ها را بشناسد، آن گاه آنها را تجزیه و تحلیل کند. اگر با دین و تعالیم دینی مخالفت دشت، با شکیبایی و روی خوش به نفی آنها بپردازد، مانند کاری که امیر المو منین علی(ع) در هنگام ورود به شهر انبار کردند. حضرت وقتی دید عده ای در رکاب او میدوند، مرکب خویش را نگه داشت و سبب این کار را پرسید. گفتند: ما برای بزرگانمان چنین می کنیم. حضرت آنها را منع کردند و فرمودند: این کار شما را به زحمت می اندازد و برای بزر گان شما سودی ندارد.(۱)

گاهی حساسیت های مردم و آداب و رسوم انان، مخالف دین نیست. چه ایرادی دارد مبلّغ دانا به این موارد توجه نشان داده و آنها مد نظر قرار دهد؟

به طور مثال رو حانی بد سلیقه ای در بمبیی هند، به سبب یک کار نسنجیده مجبور شد در اوایل دوره تبلیغی محل تبلیغ خود را ترک کند  وبه خانه اش برگردد. می دانید چرا؟ شب اول حضورش در مسجد بین دو نماز یک صیغه طلاق جاری کرد. مردم هم پا در یک کفش کردند که این روحانی برای مسجد و محله ما شگون نداردپس بهتر است به این نکات جزیی در تبلیغ  دقت کنید. ظرافت بیان حقیقت در همین نکته هاست.

 

کلید پنجم: لطفا با مطالعه آشتی کنید

 

مطالعه چیست؟؟؟؟؟ مطالعه استفاده ای کم زحمت از تلاش پر زحمت کسانی است که حاصل کوشش خویش را بی دریغ در اختیار ما نهاده اند.

اهمیت مطالعه برای مبلغ که می خواهد عقل خود را به مردم عر ضه کند، دو چندان است . او باید جز آن که خود به مطالعه اهمیت می دهد، این سنت حسنه را در بین دیگران ترویج کند. در زیر به ارائه چند پیشنهاد بسنده میکنیم. شما خود می توانید بر این پیشنهادات بیفزایید.

۱- وقت معینی را در جمع اعضای خانواده خود، به مطالعه اختصاص دهید( دست کم نیم ساعت ) و در این زمان کتاب بخوانید.

۲- در مقام مشورت به اطرافیان خودتان کتاب خوب معرفی کنید و به این وسیله آنان را با کتاب آشتی دهید.

۳- در هر نقطه ای که برای تبلیغ می روید، یک کتابخانه محلی تأسیس کنی .

۴- مستند حرف بزنید. در هیچ سخنرانی و نشستی بی مطالعه سخن نگویید.

۵- همواره تعدادی کتاب خوب برای هدیه به افراد در دسترس داشته باشید.

۶- هنگام سخنرانی،گاهی از روی نوشته یا کتاب مطالبی را بیان کنید. مرحوم فلسفی که نام اورترین سخنور کشور ما در سالهای نه چندان دور است ،این سنت حسنه را در میان اهل منبر رایج کرد.

۷- به تعبیر یکی از بزر گان اهل قلم، اگر می خواهید زیر بار استعمار هیچ استعمار گری نروید، بخوانید و بخوانید و بخوانید.

 

کلید ششم: کتاب خدا را از غربت در آورید

 

حتما شما صحنه هایی از حضور قرآن را در زندگی خود و دیگران به خاطر دارید. وقتی کسی به خانه جدیدی میرود، اولین چیزی که به آنجا می برد آیینه و قرآن است. برای بدرقه مسافر او را از زیر قرآن رد می کنند و پشت سرش آب می ریزنند. عروس را هم که به تخت می نشانند، هنگام گرفتن عکس قرآنی به دستش می دهند و می گویند به آیات قرآن نگاه کند تا عکس زیباتر جلوه کند بالای سر مرده هم قرآن می خوانند.

اما آیا قرآن برای شگون خانه وسلامت مسافر و زینت عکس است؟آیا قرآن بیش از آنکه به کار مردن ما بیاید به درد زندگی ما نمی خورد؟

کتابی که معجزه جاودان پیامبر(ص) است. گنجینه ارزشمندی است که فرمود اگر دست به دست هم دهید و یک سوره مانند آن بیاورید دست از دعوت خویش بر می دارد و قرن هاست،احدی را یارای چنین کاری نبوده است. مصحف گرانقدری که امروز به یاری کامپیوتر بسیاری از جنبه های بلاغتی و فصاحتی آن آشکار شده است. کتابی که بیش از ۱۴۰۰ سال است که منشأ آثار فراوانی بوده و هزاران کتاب درباره آن نگاشته شده و تمثیلات و داستان ها و لطایف و نکته ها و آموزه های آن تمامی ندارد. کتابی که شرح فقط سه کلمه آن یعنی (و اشتعل الراس شیبا) کتابی ۱۵۰ صفحه ای شده است.گنجینه ای که تنها دانشمندان و عالمان ممتاز هر عصری ، افتخار ترجمه یا تفسیر آن را دارند.

آیا چنین کتابی در میان ما غریب نیست؟آیا هر مبلغی وظیفه ندارد قرآن را از این غربت درآورد؟

پس هرجا که برای تبلیغ دین خدا قدم می گذارید ،سعی کنید به این امور اهتمام ورزید:

۱- با برپایی جلسات روخوانی و روان خوانی، تلاوت، حفظ، مفاهیم و ترجمه و تفسیر، توجه ویژه خود را به قرآن نشان دهید.

۲- جلسات قرآن را زیبا و سنتی برگزار کنید. افراد گرد یکدیگر بنشینند، همان گونه که پیامبر (ص) می نشستند. از رحل برای قرار دادن قرآن استفاده کنید .شهد و شیرینی قرائت قرآن را به کام جوانان و نوجوانان بریزید.

۳- به افراد قرآن هدیه کنید. آنان را با ترجمه های خوب قرآن که به لطف خداوند کم هم نیستند، آشنا کنید. مسابقات قرآنی برگزار کنید و برای برندگان جوایز نفیس در نظر بگیرید.

۴- مردم را به مراکز قرآنی، کانون های قرآنی و فرهنگسرای قرآنی متصل کنید.

و در یک کلام، کاری کنید که مصداق آیه شریفه (و قال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا) نباشید.(۲)

 

 

کاری از گروه دین و فرهنگ باحجاب

منابع:

۱- نهج البلاغه، حکمت ۷۳

۲- کتاب شرط بلاغ،چهل کلید طلایی در مدیریت تبلیغ

  • ارسال نظرات
  • نظرات بینندگان

دیدگاه