3 جریانی که برای کشف حجاب به کمک رضاخان آمدند

به هر وسیله ‏ای که شده باید زن مسلمان را از حجاب اسلام خارج کرد و بی حجابی را در بین مسلمانان رایج نمود و ابتدا برای گول زدن آن ها [برای این] که حجاب را کنار بگذارند، باید به آن‏ ها تفهیم کرد که حجاب به صورت چادر و یا عبا مربوط به اسلام نیست.

کد خبر: 29002
تاریخ انتشار : دی ۱۳, ۱۳۹۴

 

تلاش چند صد ساله بریتانیا برای تحت سیطره در آوردن کشورهای جهان بر هیچ کس پوشیده نیست. به ویژه فعالیت ها و برنامه های پشت پرده آن برای استثمار کشورهای اسلامی بسیار قابل توجه است، تا جایی که هر از چند گاهی در اسناد چاپ شده و گفته های خود انگلیسی ها شواهدی متقن مبنی بر اجرای برنامه های فرهنگی برای به استعمار کشاندن ملت ها دیده می شود.

هانری لابوچر نماینده مجلس انگلیس به این حقیقت اعتراف کرده و می گوید: ما بدون استثنا بزرگترین راهزنان و غارتگرانی هستیم که تا بحال کره زمین بخود دیده است. ما بدتر از سایر جهانیان هستیم، زیرا علاوه بر آن صفات، موذی و منافق نیز می باشیم. ما به چپاول می بریم و همیشه آن غارت را به خیر و صلاح جهانیان وانمود می نماییم.(تغییر لباس و کشف حجاب به روایت اسناد، ص ۴۳)

در این راستا سیاست حجاب زدایی از مسلمانان با ظاهری فریبنده همچون دستیابی به پیشرفت و ترقی و آزاد شدن زنان و رسیدن آنان به حقوق از دست رفته شان، به خورد ملت های مسلمان داده شد.

چنانچه مستر همفر، جاسوس انگلیسی در کشورهای اسلامی، در راستای اهداف دولت متبوع خود یکی از نقاط قوت مسلمانان را حجاب زنان می‏ داند و می ‏نویسد: «زنانِ آنان دارای حجاب محکم هستند که نفوذ فساد در میانشان ممکن نیست.» و در جایی دیگر می ‏نویسد: «به هر وسیله ای که شده باید زن مسلمان را از حجاب اسلام خارج کرد و بی حجابی را در بین مسلمانان رایج نمود و ابتدا برای گول زدن آن ها [برای این] که حجاب را کنار بگذارند، باید به آن ها تفهیم کرد که حجاب به صورت چادر و یا عبا مربوط به اسلام نیست. چادر لباس قدیمی ایرانیان قبل از اسلام بوده و عبا لباسی است که خلفای عباسی برای زنان مسلمان رسم کرده ‏اند و این یک لباس اسلامی نیست… خواه ناخواه وقتی زن‏ ها از حجاب خارج شوند، مردها و جوانان فریفته می‏ شوند و در نتیجه، فساد در کانون خانواده‏ ها رخنه می ‏کند. برای اجرا باید اول سعی کرد زنان غیرمسلمان درکشورهای اسلامی را از حجاب خارج کرد تا زنان مسلمان نیز از آنان پیروی کنند.» (منبع: گلبرگ، دی ۱۳۸۱، شماره ۳۷)

 

 

کشف حجاب رضاخان

 

رضاخان، قزاقی که حجاب را از سر ایرانی برداشت

 

یکی از این توطئه هادر تاریخ معاصرایران، توطئه‌ کشف حجاب بود، رضا‌خان که با طرح کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ و با حمایت و هدایت انگلیسی‌ها بر سر کار آمد، درصدد اجرای تز اسلام‌زدایی و جایگزینی ارزش‌های لیبرالیستی در جامعه بود که از مهم‌ترین جلوه‌های این طرح، پدیده‌‌ کشف حجاب بود.

بد نیست علت انتخاب رضا خان توسط انگلیسی ها را با مروری بر زندگی و نحوه تربیت او بدانیم. رضا خان فرزند افسری سواد کوهی بود و مادرش از تبار قفقازی بود. او از اوان کودکی در محیط قزاقخانه و نظامی بزرگ شده و به آن عادت کرده بود. رضا خان از دوران کودکی تحت تعلیم و تربیت خانواده ی قزاق قرار داشته و از سن پانزده سالگی نیز خود وارد این نیروی نظامی شده و تحت سرپرستی فرماندهان روسی که در زورگویی و دیکتاتوری و خوی حیوانی و دور بودن از رفتار و منش انسانی مشهور بودند تربیت شده است. رضا خان نه در دامان خانواده و نه در زمان قزاقی هیچ تربیت دینی و مذهبی نیافته بود. او عادت به مشروب خواری داشت… زبانی فحاش و دستی متجاوز داشت. (تغییر لباس و کشف حجاب به روایت اسناد، ص ۵۶ )

 

 

کشف حجاب رضاخان

 

سرانجام این قلدر قزاق با حمایت دولت های استعمار گر بر مسند قدرت نشست و بدون آن که از سواد دینی و علمی برخوردار باشد و تحت تاثیر همفکرانش همچون آتاتورک و امان الله خان حجاب را مانع فعالیت و آزادی زنان دانست و در مراسم جشن فارغ التحصیلی در دانشسرای دختران، اظهار داشت: «بسیار مسرورم از اینکه می بینم زنان به حقوق و مزایای خود نایل شده اند… ما با هوچی بازی و تعصبات خشک نمی توانیم کاروان ترقیات مملکت را عقب نگه داریم. زن باید از این چادر سیاه آزاد شود.»(زن در تاریخ معاصر ایران، ج ۱، ص ۲۶۷ و ۲۶۸)

پس از دوران مشروطیت و اوایل سلطنت رضا شاه و به قدرت رسیدن گروهی از طرفداران غرب، روند نوگرایی و تجدد خواهی شکل تازه ای به خود گرفت و کم کم عقده های محبوس در سینه غربزدگان گشوده شد. شعرایی چون عارف قزوینی و ایرج میرزا اشعاری در مخالفت با سنن دینی و حجاب سرودند و برخی از نویسندگان، علما و دین را به باد ناسزا و مسخره گرفتند.» (زیبایی نژاد محمد رضا، سبحانی محمد تقی، درآمدی بر نظام شخصیت زن در اسلام، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، ج۱، دارالثقلین قم، چ اول ۱۳۷۹، ص ۱۵۲)

 

جریاناتی که پیشگام کشف حجاب در ایران بودند

 

رضا خان که متعهد به اجرای سیاست های استعماری بود، در مدتی کوتاه پس از تاجگذاری شروع به حمایت و گسترش کانون ها و انجمن های بانوان کرد. کانونی بنام «کانون بانوان» تاسیس کرد (۱۳۱۴) و ریاست این کانون بعهده صدیقه دولت آبادی، یکی از غرب دوستان مشهور قرار داده شد. (مرکز بررسی اسناد تاریخی، تغییر لباس و کشف حجاب به روایت اسناد، ص ۸۱)

دولت آبادی از جمله زنانی بود که چند سال قبل از کشف حجاب رسمی، بی حجاب از خانه خارج شد. در وصیت نامه دولت آبادی آمده: «در مراسم تشییع جنازه ام حتی یک زن با حجاب شرکت نکند.» (ماهنامه حوراء ، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، ش ۴، ص ۴۰)

صدیقه و یحیی دولت آبادی در زمره افرادی اند که با اتکا به حمایت بیگانگان، پیشاهنگ پدیده کشف حجاب در ایران شدند. یحیی دولت آبادی ۳۶ سال قبل از کشف حجاب به محمد علی فروغی می گوید: «زن های ما دیر یا زود از این چادر سیاه بیرون خواهند آمد…» همو پس از فرمان کشف حجاب، از پرده دری و بی حجابی رضاشاه دفاع می کند و افتخار می کند که دختریان او در جشن فارغ التحصیلی، بدون پوشش  اسلامی شرکت نموده و این رفع حجاب را از کارهای سترگ رضا می داند و می گوید: «تصدیق باید که جز قدرت و اراده محکم شاه پهلوی رفع حجاب، بسیار مشکل بود.»

 

۱- «بابیت» و تربیت زنانی مانند قره العین

از جمله جریان هایی که از حجاب زدایی در ایران نه تنها حمایت کردند بلکه خود شروع کننده برای رواج بی حیایی در ایران شدند، فرقه منحط «بابیت» بود که با حمایت بریتانیا شکل گرفت و حمایت شد.

یکی از اقدامات استعارگران پس از بنیان نهادن مذهب «بابیگری» و معرفی علی محمد باب به عنوان رهبر و پیشوای این دین ساختگی، آماده کردن تدریجی یک زن «نمونه ای» رفع حجاب شده و متمایل به فساد و هرزگی بود که به عنوان یکی از عناصر سطح بالای بابیگری به منظور ترویج گسترش فرهنگ بی حجابی و آزادی جنسی در ایران، نقش آفرینی می کرد و نه تنها الگوی همه زنان تابع این مذهب استعماری محسوب می شد، که با تبلیغات و سخنرانی ها و القائات عقاید و افکار استعمار ساخته اش، دختران و زنان مسلمان محجوبه را به رها ساختن پوشش و گرایش به آزادی جنسی به سبک و شیوه دنیای غرب ترغیب می نمود.
این زن نمونه ای و الگویی، «قره العین» نام داشت. زرّین تاج قزوینی که بعدها به قره العین ملقب شد، زنى در نهایت زیبایى، ولی در عین حال شهرت طلب و هوسباز بود.

قره العین اولین زنی که با تکیه بر بابییت کشف حجاب کرد

اولین اقدامات قره العین برای رها ساختن حجاب، از حضور بدون پوشش و آزادانه در جمع مریدان رهبر بابیگری آغاز گردید. گروهی از پیروان سید علی محمدباب به این وضعیت اعتراض کردند و نامه ای به باب نوشته و درباره عمل قره العین پرسش نمودند. وقتی علی محمد باب در پاسخ به نامه این افراد، مخالفین قره العین را «متزلزل» نام نهاد و در مکتوب خویش این زن را «طاهره» لقب داد، عده زیادی از معترضین از عقاید ساختگی و دست های پشت پرده ای که علیه اسلام در حال مذهب سازی و ترویج افکار کفرآمیز بود مطلع شدند و خود را از این دام بزرگ نجات دادند.

پاسخ باب به اعتراضات مخالفین این عمل قره العین دلیل دیگری بر اثبات نقش او در پیشبرد اهداف استعمارگران در این مرز و بوم بود. در همین مکاتبات است که رهبر بابیگری خطاب به قره العین می نویسد:
«ای قره العین، به زنان اجازه داده شد که مانند حوران بهشتی، لباس های حریر بپوشند و خود را بیارایند و به صورت حوران بهشت از خانه هایشان بیرون آیند و میان مردان وارد شوند و بدون حجاب بر صندلی ها بنشینند.»

 

۲- نقش بهائیت در حجاب زدایی در ایران

نقشه های استعمارگران برای مبارزه با حجاب و اسلام ستیزی در کشورمان بدین طریق با اقدامات مزدورانه سران بابیت در ایران شروع و در نهایت بعد از آن با ابعادی وسیع تر توسط بهائیت در ایران ادامه یافت.

 

 

کشف حجاب رضاخان

 

تا سال ۱۳۱۴ زمانی که رضاخان تصمیم به اجرای برنامه استعماری «کشف حجاب» گرفت و با زور سرنیزه و قدرت نیروهای قزاق و پاسبان های نظمیه چادر را از سر زنان برداشت، مأموریت اداره جبهه فرهنگی این اقدام خائنانه برعهده یکی از مهمترین عوامل بهائیت در آن دوران یعنی «فرخ دین پارسای» گذاشته شد تا پیرامون مزایا و محسنات بی حجابی تبلیغ نماید. به همین سبب و با حمایت و سرمایه مستقیم بهائیان، مجله ویژه زنان با نام «جهان زنان» را که مدتی به دلایل نامعلوم منتشر نمی شد، مجدداً انتشار داد. لازم به ذکر است که ۱۷ دی (روز کشف حجاب) روز ملی جوانان بهایی است.

نقش دیگر فرخ دین پارسای، سازماندهی انجمن های زنانه و فمینیستی در ایران بود. او براساس برنامه های از پیش تدوین شده، عده ای از زنان مرفه و مدعی تجدد و عمدتاً بهایی را گردآورد و چند انجمن اختصاصی زنان به وجود آورد. این انجمن ها عمدتاً پس از فاجعه کشف حجاب در سال ۱۳۱۴ به وجود آمدند.

فرخ دین پارسای در شمار چهره های مرموز دوران پهلوی قرار دارد. او فعالیت مطبوعاتی خود را در فاصله بسیارکوتاهی تا بالاترین سطح شغلی دراین حرفه رشد داد و به مقام سردبیرکل روزنامه اطلاعات رسید. وی چندسالی هم مدیر مجله «اتاق تجارت ایران» بود.

 

کشف حجاب رضاخان

 

۳- ردپای فراماسونی در حجاب زدایی در ایران

فراماسونری در ایران از آغاز به عنوان یک سازمان سیاسی به نفع انگلستان کار می‌‏کرد، به نحوی که اکثر مقامات مهم مملکتی یا فرماسون بودند و آن مقام به آن ها داده می‏‌شد؛ و یا پس از اشتغال فراماسون می‏‌شدند. در ایران مهمترین تشکیلات سیاسی اداره کننده کشور تا مدت‎ها همین تشکیلات فراماسونری بود که اشرافیت و خانواده‏‌های صاحب‏‌ مقام و صاحب‏ ثروت را زیر پوشش گرفته بود و منویات امپراتوری انگستان را پیاده می‏‌کرد.

یکی از سرشناس ترین این شخصیت ها فردی به نام «ذبیح الله قربان» بود. وی در دوران تحصیل در بیروت به عضویت فراماسونری درآمد و در بازگشت به ایران، همراه با توصیه نامه ی گراند لژ اسکاتلند به شیراز رفت و از سوی نمازی سرمایه دار بزرگ شیراز و فراماسونر معروف مورد حمایت قرار گرفت. وی مرکز درمانی بهبودستان را که در شهر شیراز ایجاد کرده بود به دکتر ذبیح الله قربان واگذار کرد. او در این مسند اقداماتی در جهت گسترش غربزدگی و ترویج فرهنگ غربی انجام داد. ذبیح الله قربان در حوالی سال ۱۳۱۰ شمسی، چند سال قبل از اعلام رسمی کشف حجاب، درصدد برآمد تا عده ای از دختران و زنان را به استخدام این مرکز درآورد. ذبیح الله قربان با کمک خواهرش کیا قربان عده ای از دختران بهایی را به استخدام این بیمارستان درآورد و یک زن انگلیسی به نام آوانسیان که از کارکنان «سفارت انگلیس» درتهران بود، برای آموزش آن ها به شیراز فرستاده شد.

او بعد ها به قدرتمندترین فرد استان فارس تبدیل شد که حتی استانداران فارس که از میان نزدیکان دربار انتخاب می شدند، توان مقابله با او را نداشتند. وی غیر از ریاست دانشگاه شیراز، بیش از پنجاه شغل و پست کلیدی این استان را نیز اختیار داشت. دکتر قربان در تمام دوران سلطنت پهلوی اول برای تحقق اهداف استعماری تلاش می کرد و به عنوان مددکار میسیون های مذهبی و گروه تبشیری مشغول به فعالیت بود.(برای آشنایی با شرح حال و عملکرد «ذبیح الله قربان» به جلد سوم از مجموعه کتاب های «معماران تباهی» تألیف دفتر پژوهش های مؤسسه کیهان مراجعه فرمایید)

ساواک در گزارش مورخه ۱۳۵۰٫۲٫۱۸ خود می نویسد:
«جلسه ای با شرکت ۹ نفر از بهائیان ناحیه ۱۵ شیراز در منزل آقای «فرهنگ آزادگان» و زیر نظر آقای لقمانی تشکیل گردید. بعد از قرائت نامه، «ولی اله لقمانی» در مورد ادیان جهان و آمار آن ها و شهدای بهائیت سخن گفت.

وی اضافه کرد آقایان بهائیان بهتر است بیشتر مطالعه نمایند و از روی حقیقت قضاوت کنند تا بفهمند معنی بهائیت که امروز آزادی بیشتری دارند یعنی چه؟ در زمان قدیم احباء نمی توانستند بگویند ما بهایی هستیم و نمی توانستند تبلیغ کنند اگر هم مبارزه ای می نمودند فوراً آن ها را می کشتند. لیکن اکنون آن تعصب ها کنار گذاشته شده است. اکنون از آمریکا و لندن صریحاً دستور داریم در این مملکت مد لباس و یا ساختمان ها و بی حجابی را رونق دهیم که مسلمانان نقاب از صورت خود بردارند به طوری که من مطالبی در منزل آقای معتمد قرائت کردم و تمام دختران و پسران بهایی خوشحال شدند در ایران و کشورهای مسلمان دیگر هر چه بتوانید با پیروی از مد و تبلیغات، ملت اسلام را رنج دهید تا آن ها نگویند امام حسین [علیه السلام] فاتح دنیا بود و علی [علیه السلام] غالب دنیا. البته بهائیان هم تصدیق دارند، ولی نه برای قرن اتم. اتمی که به دست بهائیان درست می شود. اسلحه و مهمات به دست نوجوانان ما در اسرائیل ساخته می شود. این مسلمانان آخر به دست بهائیان از بین می روند و دنیای حضرت بهاءالله رونق می گیرد.»(۳۸جواد منصوری، تاریخ قیام ۱۵ خرداد به روایت اسناد، جلد اول، سند .۲٫۷۸)

مرور فعالیت های رضاخان و تنها سفری که او در دوران بیست ساله حکومت خود به ترکیه و دیگر کشورهای اروپایی داشت وهمچنین بررسی اقداماتی که او بلافاصله پس از این سفر برای از بین بردن حجاب انجام داد، نشان می دهد که سیاست کشف حجاب در ایران تنها یک سیاست رضاخانی نبود، بلکه برنامه ای بود که طی ده ها سال قبل از سیاست رضاشاه برای آن نقشه چیده شده بود و رضاشاه عامل کسانی چون دولت انگلیس و دیگر استعمار گرانی بود که به اذعان خود و با تجربه شیرین و تاریخی خود در اندلس تنها راه نفوذ بر ملت ها را نفوذ بر زنان آن ها یافته بودند، به طوری که می توان رضاخان را ملعبه و دستی دانست که از آستین این استعمار گران بیرون زده بود. استعمار گرانی که با وجود شکست برنامه های خود در ایران هیچ گاه دست از تلاش برای فساد زنان جوامع اسلامی بر نداشتند و بخصوص در مورد کشور ایران که داعیه زمینه سازی برای حکومت جهانی حضرت مهدی (ع) را دارد، همواره درصدد توطئه هستند.

 

 

  • ارسال نظرات
  • نظرات بینندگان

دیدگاه

• نظر شما پس از بررسی و بازبینی توسط گروه مدیریت برای نمایش در سایت قرار داده می شود.

دیدگاه

• نظر شما پس از بررسی و بازبینی توسط گروه مدیریت برای نمایش در سایت قرار داده می شود.