سخنرانی دکتر رفیعی در مورد انواع حجاب و فواید آن/متن

وقتی بدحجابی شد این آقایی که با خانمش می آید و نگاهش می افتد به زن فلانی و می گوید لباس و قیافه زن فلانی را دیدی؟ دیدی آرایش کرده بود؟ یاد بگیر.

کد خبر: 31875
تاریخ انتشار : اسفند ۴, ۱۳۹۴

زن و مرد دارای تفاوت های جسمی و روحی هستند!!!

 

زن و مرد از نظر قرآن در مسائل ارزشی مساوی هستند. اگر آیات کریمه ی قرآن کریم را ببینید در آیه اکتساب قرآن کریم می فرمایید: مرد ها هر چه اکتساب کنند و تلاش کنند و نماز و روزه و عبادت بدست بیاورند نصیب خودشان است و زن ها هم هر چقدر تلاش کنند حق خودشان است. در سوره ی آل عمران می فرماید: من خدا مرد و زن فرقی نمی کند. هر کسی عمل خوبی انجام دهد عملش رو ضایع نمی کنم و پاداش می دهم. در آیه کرامت صحبت از زن و مرد نیست. همه ی انسان ها را ما کرامت دادیم. در آیه ی وجه برتری را تقوا می داند.

تمام پیام های قرآن کریم عام و سراسری است. بحث کرامت، اکتساب، تقوا و حیات طیبه، عمل صالح، اسلام، ایمان بین این ها تفاوتی نیست. منتها بین زن و مرد یک سری تفاوت های جسمی و روحی است. این روشن است زن جسمش ضعیف تر از مرد هست و زن یک شیفتگی و اظهار جمالی در او است. زن جسمش اقتضای جاذبه دارد توسط مردان به سوی خودش. اما این خصوصیت در مردها نیست. یا کمتر است. زن عواطف و احساساتش بیشتر از مرد است. در مسائل عاطفی اول زنان گریه می افتند و ناراحت می شوند. یک دختر و پسر اگر پدرشان فوت کنند یکسان هستند؟ کاملا متفاوت هستند. دختر با تب پدرش اشک می ریزد و تحمل و توانش را از دست می دهد.

به همین دلیل زن به تعبیر یکی از عزیزان جمال است و مرد شیفتگی. زن ناز است و مرد نیاز. با همین تفاوت ناز و نیاز و شیفتگی و جمال اسلام آمده برای این جنس یک اختصاصی قرار داده. یک ویژگی هایی که گفته این مال توست و تو باید رعایت کنی. یکی از آن ها حجاب است. نه این که مرد می تواند بدون حجاب و عریان باشد. نه. آن حجابی که خطاب به زن است خطاب به مرد نیست. چرا این حجاب را قرار داده. من عرض خواهم کرد. روی خطاب ما با دو گروه است.

یک: بدحجاب هایی که اهل نماز و عبادت هستند. نماز می خوانند و روزه می گیرند و قرآن می خوانند. ولی بدحجاب هستند.

 دو: بدحجاب هایی که خدا و دین را قبول ندارند. با هر کدام باید یک مدل حرف زد. من خطابم به ان هایی است که قرآن را قبول دارند و دلیل بیاوریم و حدیث بگوییم قبول می کنند. در مورد حجاب نمی شود شلوغ کرد و زور گفت. نمی شود با تخریب دختر ها را با حجاب کرد. روش و شیوه می خواهد.

 

سفارش ۳ نوع حجاب توسط قرآن کریم

 

خواهران، برادران و عزیزان محترمه که در سرتاسر ایران این متن را می خوانید. قرآن کریم به خانم ها سفارش سه نوع حجاب را می کند. چرایش را حالا می گوییم. برای کرامت و ارزش زن است.

سه مدل حجاب سوره نور و احزاب بیان کرده است. فقط حجاب به لباس نیست.

۱- حجاب لباسی و پوششی

۲- حجاب گفتاری: بعضی خانم ها چادری و محجبه هستند. ولی حجاب گفتاری ندارند.

۳- حجاب رفتاری و برخوردی

 

۱- حجاب پوششی:

 

دو آیه در قرآن می فرماید: ۱- به خانم ها در سوره نسا می فرماید: خمار بپوشید. خمار یعنی روسری بلند. زن های عرب جاهلیت یک روسری هایی می پوشیدند و می انداختند پشت گوششون و گره می زدند. سینه و گردن و زینت ها همه پیدا بود. الان بعضی از روسری ها را نمی شود گره زد. انقدر کوچک هستند که ثل شال فقط روی سر را می پوشانند و همه بدن پیداست. اما آن روسری ها بلند بود و از پشت سر می انداختند روی کمرشان و هیچ چیز روسری نمی آمد جلوی سینه و پیدا بود و در خیابان می رفتند و جوان ها اذیتشان می کردند. آیه نازل شد: با استحکام روسری بلند را بر روی سینه ببندید( دلیل بر اینکه سر و مو کاملا پوشیده باشد. خطاب این آیات به زنان پیغمبر است ولی خصوصیت ندارد و احکام برای همه است.

۲- در آیه دیگر( ۵۹ احزاب) می فرماید: ای پیغمبر به زنانت و دخترانت و زن های مردم بگو وقتی از خانه بیرون می آیید جلابیب بپوشید. جلابیب یعنی لباس بلند و گشاد. یک لباسی که غیر از روسری تمام بدن را بپوشاند و برجستگی های بدن پیدا نباشد. به این جلباب می گویند. اول می گوید خمار و بعد می گوید جلابیب پوشش باشد و نازک نباشد. این لباس باعث می شود زن ها شناخته شود و بفهمند این زن مسلمان و آزاده و با حریم است و بدکاره نیست. یک وقتی اسما خواهر عایشه آمد پیش پیغمبر(خواهر زن به داماد نامحرم است. اما بعضی ازواج می کنند خواهر زن بدون حجاب جلوی داماد می آید و می خندد. ولی خواهر زن نامحرم است) اسماخواهرزن پیغمبر با لباس نازک آمد نزد پیغمبر. تا وارد شد پیغبر روی خود را برگرداند و فرمودند که برو و لباس کلفت بپوش و فرمودند نمی دانید فقط می شود به کف و صورت زن نامحرم نگاه کرد؟ اگر از روی شهوت باشد که حرام است. اما به طور عادی در خانه، اداره، مهمانی صورت و کف لازم نیست پوشیده باشد. حدیث داریم هر کسی لباسش نازک باشد دین اش نازک می شود. کسی چادر نازک بپوشد و شلوار تنگ بلوز کوتاه است. این مثل عدم است. پوشش های عریان است و پیغمبر فرمودند: دو گروه اهل آتش هستند. پوشش های عریان. حضرت از کنار قبرستان بقیع رد می شد یک خانم آمد سوار مرکب بود. یک دفعه پای مرکب خانم رفت درون یک چاله.محکم افتاد زمین. پیغمبر صورت خودش را برگرداند. اولا یک ادب یک خانم چادرش افتاد صورت خود را برگردانید و نگاه نکنید. زن شلوار گشاد پاش بود. یکی گفت حضرت شلوار گشاد پایشان است. حضرت لبخندی زد و فرمود: بر خانم ها باد شلوار های پوشش دار. بعضی شلوارها محرک است  و باعث کشش نامحرم می شود.

حجاب پوششی در همه دین ها است.در دین مسیح مادر عیسی محجبه بوده است. از روزی که آدم از بهشت بیرون آمد قرآن می فرماید: اولین کاری که کردن خودشان را با ورق درخت پوشاندند. حجاب با حیات بشر بوده. حجاب در همه ادیان است.

پس حجاب پوششی کاپشن و شلوارها، مانتوهای کوتاه و شلوارهای تنگ نیست. حجاب دینی خمار و جلابیب است.

 

۲- حجاب گفتاری:

 

 خانم ها دو مدل می توانند با تلفن و نامحرم حرف بزنند.

 یک: گفتار خضوع و با ناز و عشوه.

 دو: گفتار معمولی و عادی که محرک نباشد.

در قرآن کریم به زنان پیغمبر می فرمایید: صداهای خود را نازک نکنید. با نزول این آیه بعضی دست در دهان می کردند تا صدایشان خشن شود. آیه گفت این کارها را نکنید و افراط و تفریط خوب نیست. الان برادرشوهر خانه می آیید یا تلفن می زند و می خواهید با او صحبت کنید یک طوری حرف نزنید که متوجه نشود. عادی حرف بزنید. محرک نباشد. چقدر گفتار ها باعث فساد و کشش نامحرم به سوی خانم ها شده است. سرکلاس درس، در برخوردها، گفتگوها، رفت و آمدهای فامیلی این ها همه حجاب گفتاری است.

 

۳- حجاب رفتاری:

 

 مرحوم شهید مطهری یک کتابی دارد به نام حجاب. در این کتاب یک جمله قشنگی دارد. ایشان می نویسد رفتارها زبان دارند. شما یکی دیدن شما می آیید به او می گویید دیشب نخوابیدی؟ می گوید مگه من حرف زدم؟ میگه قیافه ات داد می زنه. از این چشم های باد کرده و خستگی معلوم دیشب نخوابیدی. پسرت رفته مدرسه کارنامه بگیره. همچین در می زنه و در رو هنوز باز نکردید می گید بچه قبول شده. میگه مگه گفت. بهش می گید از در زدنش و کفش کندن و دوییدن و قیافه معلومه که قبول شده. شهید مطهری می گویند: رفتارها زبان دارند. وقتی می گویید از چشم هات معلومه دروغ می گی و آدم دروغ گو چشم هایش داد می زند. از قیافه معلومه که ترسیدی. این ها همه رفتار هستند. گاهی با گوشه چشمت کسی را مسخره می کنی. تمسخر می کنی با حرکتت.

شهید مطهری می گوید: بعضی از خانم ها رفتارشان داد می زند که نامحرم بیا به سوی من. بیا با من رفیق شو و دلت با من باشد. میگه: بیابیابیا…. این رفتار بعضی از خانم ها است.حرف نمی زند. اما تیپ اش می گوید بیا. ماشین من را سوار کن.

بعضی از رفتارها فریاد می زند. میگه حق نداری به من نگاه کنی. خجالت بکش. چشمت را ببند و غیرت داشته باش.

آیه دیگه می گوید: پاهایتان را محرک زمین نکوبید. می گوید خانم وقتی راه می روی یک جوری راه نرو که نامحرم تحریک شود. پس راه رفتن و تبرج و خود را نمایان کردن. خانم هایی را می شناسیم که چهار یا شش یا هشت سال قم زندگیشان بوده اما دانشگاهش مشهد، ایلام، ارومیه، بندرعباس. یک بار نامحرم به خودش اجازه نداده که به او نگاه کند. برای اینکه تیپش می گوید نیا و من برای همسرم هستم. من غیور هستم. این تیپ اجازه نمی دهد.

اگر یک خانمی حجاب پوششی، رفتاری، گفتاری داشت این یک ارزش است.

 

چرا باید در نماز حجاب داشته باشیم؟

 

بعضی ها می پرسند حجاب درست ولی چرا ما باید در نماز حجاب داشته باشیم؟ مسجد و حرم می آییم حجاب را می گذاریم. ولی ظهر در خانه یک خانم جوان کسی در خانه نیست و یکسره بی حجاب هستم و خدا من را آن موقع می بیند؛ حالا نمازهم می خوانم بی حجاب باشم. چرا در نماز باید چادر سر کنیم؟! مگه خدا نامحرم است؟ من که ده دقیقه بعد حجابم را برمی دارم.

گاهی به این عزیزان سه تا جواب می دهیم:

 ۱- نماز مظهر ارزش است.  چرا می گوید در نماز وضو بگیر و تمیز باش؟  لباس سفید بپوش و مال ات حلال باشد. این ها ارزش است. وقتی می خواهی نماز بخوانی پاکیزه باش. مظهر ارزش است که نماز با ارزش برگزار شود. نماز فلسفه اش این است که یک دوره ارزش های دینی را مجسم کنیم. غصب نکردن مال مردم، نظم، طهارت، پاکیزگی این ها را می خواهیم مجسم کنیم. اگر حجاب ارزش نبود می گفت در خانه بدون حجاب نماز بخوان.

۲- نشانه ادب در مقابل خداست.

۳- نشان دهنده حضور قلب است. توجه انسان و حضور قلب انسان بیشتر می شود. چرا می گویند مردها در نماز عبا بیاندازند. چون برای مرد مستحب است و حضور قلب بیشتر می شود.

این سه نکته حرف مااست با مذهبیات. بعضی ها می گویند الان قرن جدید، قرن ارتباطات است. ما چکار به قرآن داریم؟ در همه دنیا حجاب برداشته شده و شما در ایران و چند کشور دیگر مقاومت خواهید کرد. تا کی می خواهید مقاومت کنید؟ ممکن است در آینده از این هم بدتر بشود. بگذارید یکسان و عادی باشد. مگه در کشورهای اروپایی زن بی حجاب رد می شود کسی نگاهش می کند؟ اینقدر بی حجاب دیده که عادی شده. شما هم اینجا بگذارید بی حجابی شود عادی می شود. اولا: عادی شدن گناه دلیل بر شرعی و ارزش بودنش نیست. اگر دروغ برای کسی عادی شد؛ دروغ ارزش نمی شود. اگر نمره تک آوردن در یک مدرسه عادی شد؛ ارزش نمی شود. اگر کسی معتاد شد اعتیاد برایش عادی می شود ولی آیا ارزش هم می شود؟ نه ارزش نیست. ضمن اینکه غرب با برداشتن حجاب جلوی فساد را نگرفته. تنوع در فساد ایجاد شده و نوع فساد جنسی ارتقا پیدا کرده است. در خیابانش نگاه نمی کند. ولی ببینید چه فسادهایی را در پی دارد.

 

۳ اثر مهم حجاب چیست؟

 

خواهران، برادران، عزیزان سه اثر برحجاب مترتب است.۱- اثر فردی. ۲- اثر خانوادگی. ۳- اثر اجتماعی. با تحکم و زور گویی برای ایجاد حجاب مخالفیم. باید تشویق و ترغیب کرد. صداوسیما و فیلم هایی که می سازد. الگو نباید بدهد و نباید بدحجابی ترویج شود. همان طور که اخبارگو ها و مجری ها خوب حجاب را رعایت می کنند. هنرپیشه ها هم رعایت کنند و فیلم هایی که بازی می کنند القا نشود. صدا و سیما، مدارس دانشگاه ها می توانند ضابطه بگذارند. اما الان رها شده اند. یک موقع به یاد داریم این طور بود اما الان نظارتی نیست. دانشگاه باید ضابطه بگذارد که بدون مانتو راه نمی دهیم. کاپشن و شلوار در دانشگاه راه ندهند. دانشگاه های غربی هم این قانون را دارند. ان ها هم یک تعریفی از ورود و خروج دارند. می توانند یک لباس تعریف کنند. مدارس می توانند لباس تعریف کنند؛ ادارات می توانند برای کارمندانشان اجازه آرایش و بدحجابی ندهند. رییس بیمارستان فقط مسئول بهداشت بیمارستان نیست؛ مسئول پرداخت حقوق و مزایا و کار پزشکان نیست؛ یک بخشنامه کند و دو نفر را اخراج کند و برخورد کند.در اداره، بیمارستان، دبیرستان، دانشگاه بدحجابی پسندیده نیست. چون دست شماست. رییس صداوسیما، بیمارستان، وزارت خانه، دبیرستان، دانشگاه، وزارت علوم می توانند کاری بکنند. این همه ضوابط شما می گذارید که بعضی از آن ها برای مردم دست و پا گیر است. این مسئله با این اهمیت را اعلام کنید که کسی حق ندارد در بیمارستان با آرایش بیاید. هیچ پرستاری حق ندارد.  اعلام کنید در هواپیمایی، آن جاهایی که دست دولت است؛ نانشان دست دولت است و حقوق می گیرند؛ حجاب را الزامی کنید.

اما در پارک، خیابان، ماشین متاسفانه الان در ماشین ها بی حجاب می شوند و می گویند ماشین شخصی است. پلیس باید برخورد کند. ماشین درجاده قم-تهران چهاردیواری اختیاری نیست؛ خانه نیست که خانم راحت روسری خود را برداشته و می گوید ماشین خودمان است. شما سرعت ده تا بالا رود جریمه می کنید. جلوی این را بگیرید. حجاب در ماشین و جاده الزامی است. این ها قوانینیست که می شود رویش کار کرد.

در پارک و خیابان ها با تشویق، ترویج، روش.

 

سه اثر مهم در حجاب است:

 ۱- اثر فردی است و آن آرامش است. یک بانویی که محجبه است آرامش روحی دارد. می داند مال خودش است؛ می داند نگاه دیگران دنبالش نیست و گناه اجتماعی نمی کند. می داند دیگران را تحریک نمی کند.

خواهری که بدحجاب بیرون می آیی مصداق این آیه ایی شما دارید معاونت برگناه می کنید. جوان به شما نگاه می کند و تحریک می شود و زن هم ندارد و می افتد بر حرام. گناه می کنید شما. وقتی دست در دست شوهرت در کوچه می آیی و شوخی و مزاح می کنی. این باید اصلاح شود.

۲- اثر خانوادگی دارد. بچه، دختر، شوهر شما یک مسافرت برود و نباشد خیالاتش راحت است که این زن مال این است. زیبایی هایش را تقسیم نکرده. وقتی محجبه بود این زن مال اوست. نه دیگران بهره ببرند. این ارزش خانوادگی اش است. ثبات خانواده ها در حجاب بیشتر است و از هم پاشیدگی کمتر است. وقتی بدحجابی شد این آقایی که با خانمش می آید و نگاهش می افتد به زن فلانی و می گوید لباس و قیافه زن فلانی را دیدی؟ دیدی آرایش کرده بود؟ یاد بگیر. خب باهم دعواشون میشه و اختلاف میشه. هوس می کنند. زن های همدیگر را نگاه کردند خب طبیعیه یکی زیباتره، یکی زشت تره. قیافه ها فرق می کند. این باعث می شود مردها تحریک شوند. این اتفاقاتی که در جامعه می دانیم و می دانید و جاش هم روی منبر نیست.

۳- سومین اثر آن اثر اجتماعی است. جامعه سالم می ماند. فساد، زنا، فحشا در جامعه کم می شود.

حجاب هم اثر فردی دارد آرامش. هم اثر خانوادگی دارد استحکام. هم اثر اجتماعی دارد سلامت. فرد باحجاب اگر بود خود آرام است. خانواده مستحکم است و جامعه سالم است.

در اینجا سعی کردیم با آیات و روایات به حجاب بپردازیم.

 

منبع:  سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین ناصر رفیعی محمدی – کارشناس فرهنگی و اجتماعی ۹/۶/ ۹۴

 

  • ارسال نظرات
  • نظرات بینندگان

دیدگاه

• نظر شما پس از بررسی و بازبینی توسط گروه مدیریت برای نمایش در سایت قرار داده می شود.

دیدگاه

• نظر شما پس از بررسی و بازبینی توسط گروه مدیریت برای نمایش در سایت قرار داده می شود.