تبیین جامع امر به معروف/آیت الله مصباح

امر به معروف و نهي از منکر به معناي عام آن يعني هرگونه تلاشي که شخص به منظور اثر گذاردن در ديگري انجام مي دهد، به گونه اي که او را وادار به انجام کار واجب کند يا از کار حرام باز دارد گفته می‌شود.

کد خبر: 3235
تاریخ انتشار :