در خیابان به نماز می ایستم

در خیابان موقع خرید عروسی، سراغ نزدیک ترین مسجد را گرفت. گفت اگر مسجد پیدا نکنم، همین جا به نماز می ایستم. اطرافم را نگاه کردم و گفتم وسط خیابان زشت است.

کد خبر: 40005
تاریخ انتشار : شهریور ۱۶, ۱۳۹۵

در خیابان موقع خرید عروسی، سراغ نزدیک ترین مسجد را گرفت. گفت اگر مسجد پیدا نکنم، همین جا به نماز می ایستم. اطرافم را نگاه کردم و گفتم وسط خیابان زشت است.

نگاهم کرد و گفت این خانم ها بدون این که خجالت بکشند با این سر و وضع بیرون می آیند؛ آن وقت شما اجرای دستور خدا را زشت می دانی؟؟

 

 

اینک شوکران ۳ – شهید ایوب بلندی به روایت همسر شهید (ص ۲۴)

 

 

  • ارسال نظرات
  • نظرات بینندگان

دیدگاه