عرض شرمندگی و اعتذار به محضر همسر والامقام شهید حججی عزیز

ما باورمان بر این است که وجوب تقویت سبک پوشش عفیفانه، تقویت ملکه حیا، عفت، غیرت و تقوا به معنی جامع کلمه که خویشتن‌داری در برابر معاصی است  یکی از ضرورت‌های اصلی برنامه‌ریزی در نظام اسلامی، امت اسلامی و جهان اسلام است و در این فضا اگر کسی این محور را دست‌کاری کرد یعنی بر روی قطعیات و ضروریات دین و تحلیل روند تاریخ در مقطع معاصر دچار اشتباه استراتژیک در فهم و عمل شده و همان‌طور که گفته شد این از دو حال بیشتر خارج نیست این تقصیر و قصور یا ناشی از بی‌بهرگی از معرفت دینی و عقلانی است و یا ناشی از خودفروشی در اردوگاه دشمن و رقیب است.

کد خبر: 52378
تاریخ انتشار : شهریور ۱۹, ۱۳۹۶

به گزارش باحجاب؛ موضوع راهبردی حجاب یکی از مسائلی است که در مرکز تهاجم غرب و روشنفکران غرب‌زده قرار دارد؛ چرایی این مهم و جویا شدن از ماهیت برخی تحرکات داخلی که به بهانه ایجاد وحدت سعی در ایجاد شکاف عمیق بین مفاهیم مهمی مثل شهادت، هدف والای شهید و حجاب دارند موضوعی گفتگوی تفضیلی با حجت‌الاسلام سید محمدمحسن دعائی؛ دبیرکل جبهه فرهنگی حجاب و عفاف است:

حرکت جامعه معاصر ما به سمت آخرین نبرد حق و باطل

دبیر کل جبهه فرهنگی حجاب و عفاف با اشاره به بررسی حرکت اردوگاه دشمن در مواجه با جریان اسلام گفت: ما باوری داریم که بر اساس آن می‌توانیم شاخص صحیح یقینی برای ارزیابی  حرکت‌ها و فعالیت‌های ناسالم و مسئله‌دار در اختیار قرار بدهیم و آن معیار، بررسی عملکرد دشمن در مواجه با جریان اصیل حق‌مدار، اسلامی و صحیح در این مقطع آخرالزمانی است.

وی خاطرنشان کرد: چه کسی می‌تواند در این مهم تردید کند که بر اساس گزاره‌های وحیانی و همچنین فلسفه تاریخ از منظر اسلام که بدون شک باید به سمت زمینه‌سازی ظهور منجی عدالت‌گستر در کل جغرافیای انسانیت ختم شود و حتی بر اساس فلسفه تاریخ از نگاه برجسته‌ترین آینده‌پژوهان معاصر و مغزهای طراح منشورهای استراتژیک جریان سلطه مانند فوکویاما و دیگران ما به سمت نبرد تمدن‌ها و تعیین تکلیف نهایی بشر در مدل کلان زندگی نزدیک می‌شویم. این موضوع را آموزه‌های وحیانی به ما تعلیم می‌دهد و  فراست ذهنی مغزهای آینده‌پژوه و استراتژیست نظام سلطه مورد مداقه و تشریح قرار داده است . سیر جامعه معاصر ما به سمت آخرین نبرد جریان حق و باطل در حال شدن است.

اوج بلاهت یا اوج وابستگی به جریان رقیب

دعائی با بیان بازی برخی از جریانات و افراد در پازل جریان ضدفرهنگی دشمن بر علیه فرهنگ اسلام تصریح کرد: بر اساس این مقدمه قطعی آیا جای آن را ندارد که ما روی محورهای اساسی فعالیت‌های جریان تمدنی فریبنده الحادی غرب تمرکز کنیم و ببینیم مدیران ارشد برنامه‌ریز استراتژیست این تمدن برای نابودی تمدن رقیب خود چگونه عمل می‌کنند ؟ آیا جای این را ندارد دست آن‌ها و درسشان را بخوانیم؟ کدام فطرت سالم و تعهد حداقلی برای حفاظت از کیان تمدنی یک امت که مورد هجوم همه‌جانبه است اجازه می‌دهد که نسبت به محورهای اساسی براندازی خود بی‌تفاوت باشد؟ مگر اساساً موضوع این جنگ و براندازی انکار شود که این از دو حال خارج نیست یا فرد باید در اوج بلاهت و کودنی به سر ببرد که این نبرد را نبیند و یا در اوج وابستگی و خودفروشی به رقیب به سر ببرد که درواقع سرباز تمدن رقیب باشد تا در آن پازل بازی کند و این جنگ را یک‌سویه تصور کند.

راهبرد براندازی تمدن اسلامی با دزدیدن سرمایه‌های دینی جامعه

این فعال فرهنگی افزود: در این موضوع تردید نداریم که جریان رقیب راهبرد براندازی و ویرانی تمدن اسلامی را یک راهبرد نرم با مرکز ثقل دزدیدن تمام سرمایه دین‌داری جامعه اسلامی تعریف کرده. تمام سرمایه دین‌داری جامعه اسلامی هم در مفهوم «حیا و عفاف» خلاصه می‌شود به استناد «مَن لا حیاءَ له لا دین له» اگر رقیب بتواند حیا را به‌عنوان ملکه‌ای که صاحبش را از آلودگی به دنائت‌ها، معاصی و حیوان شدن محافظت می‌کند اگر این ملکه از فرد گرفته بشود تمام دین او از او سلب خواهد شد؛ زیرا دین چیزی جز تقویت قدرت مدیریت اراده بر اساس دستور خدا به سمت تعالی مطلق نیست وقتی قدرت مدیریت اراده را ما از فرد سلب کردیم او دیگر توان مدیریت خود به سمت مرادات الهی را از دست می‌دهد و لذا تمام دین در او فرومی‌پاشد.

وی اظهار داشت: استراتژیست های تمدن الحادی غرب به این جمع‌بندی رسیده‌اند که باید نسل جوان جامعه اسلامی را از تمام ظرفیت دین‌داری تهی کنند . مبتنی بر این تشخیص تمام برنامه‌ریزی‌های فرهنگی، اقتصادی، امنیتی، سیاسی و اجتماعی خودشان را با این راهبرد طراحی و ابلاغ و پیگیری می‌کنند و پرواضح است که سنگر اول این موضوع اقناع زن و مرد به ولنگاری در سبک پوشش است، این گام نخستین است اگر سبک پوشش یک انسان به سمت ولنگاری و تبرج میل کرد نقطه آغازین سست شدن عنصر حیا و عفت در فرد کلید خواهد خورد و ازاینجا مسیر تضعیف این ملکه فطری خدایی از یک‌سو و آلوده شدن به مظاهر بی‌حیایی و بی‌عفتی و معاصی و هواپرستی و طغیان نفس و تبعیت از شیطان آغاز می‌شود.

وجوب تقویت ملکه عفاف و حیا از ضروریات جامعه اسلامی است

دبیرکل جبهه فرهنگی حجاب و عفاف با تأکید بر اهمیت تقویت مسئله عفاف و حیا در برنامه‌ریزی‌های فرهنگی یادآور شد: بر اساس این تحلیل کدام فهم سلیم منهای جریانات سیاسی چپ و راست و دکاندارهای بهره‌برداری از موج‌های اجتماعی برای تکالب قدرت و ثروت، کدام عقل سلیم مبتنی بر این تحلیل می‌تواند ضرورت فعال شدن تمام برنامه‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی را در دایره جهان اسلام و تمدن اسلام با رویکرد تقویت ملکه عفاف و حیا و در قله آن سبک پوشش عفیفانه را نادیده بگیرد و انکار کند و نسبت به اهمیت و ضرورت آن دچار شک و تردید شود؟ کدام عقل سلیم است که مبتنی بر بیّناتی که بیان شد به چنین تردید ناسالمی ازنظر منطقی و استنتاج فکری و عقلی تن دهد؟

وی ادامه داد: ما باورمان بر این است که وجوب تقویت سبک پوشش عفیفانه، تقویت ملکه حیا، عفت، غیرت و تقوا به معنی جامع کلمه که خویشتن‌داری در برابر معاصی است  یکی از ضرورت‌های اصلی برنامه‌ریزی در نظام اسلامی، امت اسلامی و جهان اسلام است و در این فضا اگر کسی این محور را دست‌کاری کرد یعنی بر روی قطعیات و ضروریات دین و تحلیل روند تاریخ در مقطع معاصر دچار اشتباه استراتژیک در فهم و عمل شده و همان‌طور که گفته شد این از دو حال بیشتر خارج نیست این تقصیر و قصور یا ناشی از بی‌بهرگی از معرفت دینی و عقلانی است و یا ناشی از خودفروشی در اردوگاه دشمن و رقیب است.

دعائی با دعوت به تعقل از کسانی که آگاهانه و یا ناآگاهانه در زمین دشمن بازی می‌کنند اظهار داشت: ما جریاناتی که نسبت به این مسائل کم‌لطفی‌ها و بی‌مهری‌هایی صورت می‌دهند توصیه به تفکر، تأمل و اندیشه ورزی بیشتر و پیدا کردن نگاه‌های معطوف به فلسفه و روند تاریخ، جایگاه فعلی ما درنبرد تمدن‌ها و موضوعاتی که باید با رقیب شناسی و نگاهی که دشمن نسبت به آن در حال طراحی و اقدام و عمل است داشته باشیم را داریم . ما توصیه ارتقا سطح فهم و توصیه به خالی کردن ذهن از حواشی مضر به داشتن یک تفکر ناب و سعه اندیشه ورزی در راستای فهم حقایق دنیای معاصر و جایگاه ایران اسلامی درنبرد تمدن‌ها را به همه عزیزان پیشنهاد می‌کنیم و امیدواریم در بحث‌های آزاد و گفتگوهای صمیمی و فارغ از خط‌کشی‌ها آلوده سیاسی بتوانیم ابهامات یکدیگر را رفع کرده و به یک نگاه مستند و مستدل و مرضی خدای متعال که در گزاره‌های دینی منعکس‌شده برسیم.

اظهارنظر همسر شهید حججی عزیز باهدف این شهید کاملاً منطبق و هماهنگ است

دبیرکل جبهه فرهنگی حجاب و عفاف ضمن گریزی به جریانات رسانه‌ای که به بهانه شهادت شهید حججی و اظهارات همسر ایشان موضوع حجاب را منفک از شهادت جلوه می‌دهند بیان داشت: ضمن احترام به کسانی که در این موضوع اظهارنظرهایی داشتند عرض می کنیم فعالان فرهنگی به‌خصوص اگر از قشر طلاب باشند و بخواهند اظهارنظری را درباره مسائل اساسی جامعه انجام دهند بهتر است پای و زبان خود را به‌اندازه گلیمشان دراز کنند . ما به چه مجوزی به خود حق می‌دهیم سطح فهممان را از دردانه‌ای که به آن‌چنان قله رشد و تعالی باریافته که حاضر به عشق‌بازی خالصانه باخدا و فدا کردن خود برای جامعیت دین و لقا خدا شده است بالاتر بدانیم؟! چگونه به خود اجازه می‌دهیم تصور کنیم بهتر از او می‌توانیم مصالح امت اسلام را تشخیص دهیم آیا این نوعی استکبار در فهم و زیاده‌گویی در اظهارنظرهایی که نسبت به دیگران است برنمی‌گردد؟!

وی بابیان تعالی فکری و معنوی شهید محسن حججی افزود:  اگر ایشان در وصیت‌نامه بلند و عارفانه‌اش مبتنی بر تحلیل پیش گفته تشخیص داده باشد که دشمن بشریت و دشمن اسلام از خاک‌ریز اول سبک زندگی نسبت به مراعات پوشش اسلامی می‌خواهد براندازی تمدن اسلامی را مدیریت کند و لذا در وصیت‌نامه و بیانات ایشان و سایر شهدا به‌ضرورت دفاع از این سنگر اول توصیه می‌کنند آیا ما حق‌داریم در کمال بی‌ادبی ایشان و همسر فرهیخته‌شان را به‌ « اشتباه ناخواسته » متهم کنیم؟ به نظر می‌رسد جای بسی تأسف دارد که انسان این‌قدر عنان قلم و زبان خود را رها کند که فهم صائب و استراتژیک اولیاء خدا و عاشقان خدا و همسران فداکار و ملکوتی آن‌ها را در تشخیص یک مسئله فوق استراتژیک تخطئه کند و بعد خود را نسبت به آن‌ها در فهم این مسائل بهتر و بالاتر قلمداد کند.

دعائی تصریح کرد: به کدام مجوز عقلی، شرعی، فرهنگی و انقلابی به خود اجازه می‌دهید که به یک همسر نمونه و کم نظیر شهید که در تعالی بخشی شهادت همسرش بالاترین نقش را در فضای فرهنگی کشور بازی کرده ، با دریافت پیام این شهادت زینب گونه استقامت خود را نشان داده و در نامه‌ای که در استقبال از پیکر همسر شهیدش نوشته اوج فرهیختگی را در تاریخ به ارمغان گذاشته جسارت گونه برخورد کنید که ایشان اشتباه ناخواسته کرده است ؟ چه اشکالی در این سخن که « محسن عزیزم سر داد تا زنان جامعه اسلامی فهم درست از موقعیت خود در دنیای معاصر پیدا کنند و روسری‌های خود را در سنگر اول جهاد حفظ کنند» وجود دارد که این را به‌عنوان اشتباه ناخواسته این زن برومند و انسان فرهیخته وبه ‌عنوان نقطه‌ضعف موردنقد قرار می‌دهید؟!

جا دارد شما به خودتان رحم کنید . شهید حججی نیازی به توصیه رحم کردن ندارد چراکه او با اخلاصی کم نظرریش به اوج رحمت و وصال نائل آمده است .

باید به ناب گرایی فرهنگی نزدیک شویم

دبیرکل جبهه فرهنگی حجاب و عفاف بابیان اینکه تحلیل ناسالم و معیوب پشت سر این اظهارات وجود دارد گفت: آن تحلیل ناسالم این است که : سنگر اول در تهاجم فرهنگی تسخیر شود و نیروهای دشمن به عقبه استراتژیک جهان اسلام و کشور اسلام نفوذ کنند ایرادی ندارد و نباید به آن پرداخت فقط سعی کنید احساسات هنرمندان ، سینماگران و افراد پرزرق‌ و برق برای تشییع‌جنازه شهید در یک فضای احساسی سازمان‌دهی شوند !!! این نگاه بسیار سطحی ، بسیار معیوب و بسیار تأسف‌آور است؛ زیرا امیرمومنان در نهج‌البلاغه می‌فرمایند : چنانچه «حق» به معنی واقعی کلمه رخ بنماید یاورانش کم خواهد شد و لذا شیاطین جن و انس تلاش می‌کنند حق را با باطل مخلوط کنند و خوشه ای از این بچینند و خوشه‌ای از آن و این‌ها را به هم ممزوج ‌کنند و آن را به خورد مردم ‌دهند.

وی ادامه داد: بنده معتقد هستم ما باید در این جریان آخرالزمانی درگیری تمدن‌ها به ناب گرایی فرهنگی نزدیک شویم و از اینکه آموزه‌ها عظیم فطری وحیانی خود را روی دست بگیریم و برای آن و ارزش‌های آن فرهنگ‌سازی کنیم و با سربالا نسبت به برتری آموزه‌های دینی با تمام معیارهای عقلانی، ادب، استدلال و رویکرد اقناع‌سازی مخاطب حرکت کنیم ، نباید خجالت کشیده و خودسانسوری را در عملکرد فرهنگی خود نهادینه کنیم.

این فعال فرهنگی در پایان تصریح کرد: به‌عنوان یک فعال فرهنگی از محضر قدسی همسر بزرگوار و ارجمند محسن عزیز عذرخواهی می‌کنم و نسبت به این اهانت سنگینی که به نگاه استراتژیک ایشان و همسر بزرگوارشان صورت گرفته شرمندگی خود را به حضورشان اعلام می‌کنم و از خداوند می‌خواهم این قصورها و تقصیرها را در فهم بایسته های زمانه بر ما ببخشاید.

 

 

منبع:جبهه فرهنگی حجاب و عفاف

ارسال
چاپ
0 نظر
  • ارسال نظرات
  • نظرات بینندگان

دیدگاه

• نظر شما پس از بررسی و بازبینی توسط گروه مدیریت برای نمایش در سایت قرار داده می شود.

دیدگاه

• نظر شما پس از بررسی و بازبینی توسط گروه مدیریت برای نمایش در سایت قرار داده می شود.