حریمی برای کادر پزشکی

همکار یعنی همراه در حیطه کاری، تا می توان نباید گذاشت حریم این حیطه با مسائل ضد ارزشی از بین رود.

کد خبر: 1033
تاریخ انتشار : مرداد ۳۱, ۱۳۹۲

 

محیط کار، محیط تنش ها، انجام فعالیت های کاری، تعارضات و برخورد هایی گاها اخلاقی میان همکاران است . یکی از بهترین راه ها جهت شناسایی رفتار افراد، بررسی نظرات همکارانشان نسبت به آنان خواهد بود.

در این میان در حرفه هایی که میزان تنش رفتاری و جسمی میان همکاران بیشتر است، نوع تناقضات و ایجاد رفتار های اخلاقی ضد ارزشی نیز بیشتر می شود.

لازم است بدانیم بیان این نکته به معنی نیست که همه گروه های کاری وحرفه ای با این موارد روبرو هستند و محیط کار، صرفا یک محیط باتنش های زیاد است. تنها این نکته بیان کننده گوشه محدودی از رفتار میان گروه های کاری می باشد.

در میان کادر درمانگر میزان برخوردها به لحاظ بالاتر بودن ساعات کاری و همچنین نوع کارشان بیشتر است در طی روزهایی که همکار هم هستند و یا در طی درمان یک بیمار می توانند با برخوردهایی بیش از پیش یکدیگر را مورد نکوهش یا حتی پیشرفت قرار دهند.

همانطور که گفته شد، هر چه میزان برخورد با مسائل بیولوژیکی و جسمی درمیان افراد یک کار بیشتر باشد، به همان میزان اخلاقیات از دید آنها راحت تر کنار گذاشته و یا تعریف دیگری از مسائل اخلاقی برای یکدیگر عنوان می کنند.

کادر درمانگر هم بر اساس نوع شغل و آموزشی که می بینند بر اساس برخورد با مسائل بیولوژیکی و جنسی، بیشترین تنش رفتاری را نسبت به این مسائل دارند.

وضعیت موجود

در میان همکارانی که یکی پزشک و دیگری پرستار است این مورد را می توان به راحتی دید، بسیاری از پرستاران ازنوع رفتار ناشایست همکاران پزشک، با توجه به نوع رفتار اخلاقی ابراز ناراحتی کردند.

رفتارهای ضد اخلاقی که برخی از پرستاران از کادر پزشکی دیده اند شاید درحیطه رفتار ارزش های فردی بگنجند که بر مبنای دید فکری و نگرشی افراد نسبت به مسائل متفاوت است.

اما به دلیل برخورد این گروه در حیطه هایی که از دید بسیاری در حدود خاص قرار می گیرد، باعث گردیده تا آنها بتوانند راحت تر رفتارهای نامناسب با شئونات را با لفافه ای از الفاظ علمی و مسائل تخصصی  و یا حتی با توضیح مسائل کاری، عنوان نمایند.

تماشای فیلم های مستهجن از سوی پرستاران زن و مرد با یکدیگر در محیط کار، مالکیت قائل شدن نسبت به جنس مخالف در جهت ابراز عاطفه های جنسی، ایجاد ارتباط های نامشروع در زمان خلوت بودن محیط کار در هنگام شب، برخورد بد میان پرستاران با کمک بهیاران مرد، عدم رعایت مسائل اخلاقی در هنگام تعویض لباس برای رجوع به اتاق عمل. اینها از مجموع برخوردهایی است که در میان کادر درمانگر بیشتر به مسائل غیر اخلاقی کشیده می شود.

نمونه برخورد دیگری که می توان از آن نام برد حیطه کاری میان پزشکان و منشی ها یا مسئول دفتران آنها است. پزشکان به گونه ای رفتار می کنند انگار این افراد در حیطه حقوق و یا اموالشان به شمار می آیند و در نتیجه راحت تر می توانند بر اساس تعریف آنها، با این افراد برخورد داشته باشند.

باید بدانیم که…

باید بدانیم که رعایت کردن بسیاری از مسائل در طی روابط، مانند رعایت حریم در گفتارو رفتار و تداوم بر رعایت این مسائل، باعث ایجاد روابط مستحکم مناسب در حیطه حرفه ای و شغلی می شود.

ایجاد روابط حاکم مناسب و تلاش در جهت از بین نرفتن بعضی از مسائل که مربوط به حریم های افراد است، باید هم از سوی فرد به عنوان یک شاخصه رفتاری و هم از سوی متولیان حرفه ها با انجام و تنظیم کارهای معین صورت بگیرد.

   آنچه که در حیطه رفتار فردی این گروه قرار می گیرد، مبنی بر آموزش و یادگیری این مساله است که تا می توانند در خود، مسائل اخلاقی در حیطه حیا و مسائل اخلاقی را تقویت کنند و این به تربیت و توانایی فردی باز می گردد.

اما در حیطه اجتماعی از سوی مسئولین، در خصوص مسئولین آموزشی این درخواست وجوددارد که بتوانند با دادن آموزش های اخلاقی در حیطه رفتار حرفه ای با همکاران، مسائل و حفظ حریم همکاران خصوصا به لحاظ گفتاری و کرداری را رعایت نمایند و استفاده از مسائل علمی را درجهت رشد علمی خود جایز بدانند و لفافه های علمی را برای خدشه دار کردن حریم همکارانشان استفاده نکنند.

در مسائل کاری از سوی متولیان قسمت پزشکی و مسئولین بهداشتی این توقع وجود ندارد که میان زنان و مردان خطی قرمزی کشیده شود و بگویند زنان جدا و مردان جای دیگر، چرا که این مساله در توانایی های کاری آنان ممکن است ایجاد مشکل نماید، اما می توان برنامه کاری را بگونه ای تنظیم کرد تا از برخورد میان افراد و گروه های همکاری که این گونه مسائل را رعایت نمی کنند، جلوگیری به عمل آورد.

  • ارسال نظرات
  • نظرات بینندگان

دیدگاه