دو تا دختر یک سره داشتند از تو می گفتند(شهید ابراهیم هادی)

در باشگاه کشتی بودیم. برای تمرین آماده می شدیم که ابراهیم آمد. چند دقیقه بعد یکی از دوستان آمد و سریع گفت: ابراهیم جون تیپ و هیکلت خیلی جالب شده. تو راه دو تا دختر پشت سرت یک سره داشتند از تو می گفتند. او ادامه داد: شلوار و پیراهن شیک پوشیدی و با ساک […]

کد خبر: 29100
تاریخ انتشار : دی ۱۴, ۱۳۹۴

در باشگاه کشتی بودیم. برای تمرین آماده می شدیم که ابراهیم آمد. چند دقیقه بعد یکی از دوستان آمد و سریع گفت: ابراهیم جون تیپ و هیکلت خیلی جالب شده. تو راه دو تا دختر پشت سرت یک سره داشتند از تو می گفتند. او ادامه داد: شلوار و پیراهن شیک پوشیدی و با ساک ورزشی میای و معلومه که ورزشکاری! به ابراهیم نگاه کردم. ناراحت و تو فکر بود. جلسه بعد تا ابراهیم را دیدم خنده ام گرفت. او با پیراهن بلند و شلوار گشاد بود و لباس هایش را هم در کیسه ریخته بود. از آن روز به بعد این گونه به باشگاه می آمد.

  • ارسال نظرات
  • نظرات بینندگان

دیدگاه