تلخ نوشته هایی از بیمارستان

حالا شما قضاوت کنید... کجای این معنای منشور حقوق بیمار و طرح انطباق را دارد؟؟

کد خبر: 6350
تاریخ انتشار : اسفند ۱۹, ۱۳۹۲

 قصد داشتیم اندکی به وضعیت محیط کاری بیمارستانی به خصوص پرستارها و سایر پرسنل بپردازیم، اما متاسفانه یا خوشبختانه اغلب این مسائل چون در اتاق های بسته ی عمل وجود دارد شاید حتی به گوش مسئولین مربوطه هم کمتر برسد مگر به علت دغدغه ی یکی از پرستاران یا سایر عوامل بیمارستان آن هم تحت عنوان گزارش کمی به این مسائل پرداخته شود.

به همین خاطر در این مقاله در ادامه یکی از همین گزارش ها  از یکی از همین پرسنل دغدغه مند آورده شده است:

منشور حقوق بیمار (احترام به حریم خصوصی بیمار)… طرح انطباق: حفظ پوشش و رعایت حریم بیمار طبق موازین شرعی!! برداشتن پوشش بیمار با رعایت موازین شرعی!!

وقتی وارد بیمارستان بخصوص اتاق عمل می شویم؛ شاید این جملات را بارها روی تابلوهای روی برد دیده باشیم. داخل زونکن های حاکمیت بالینی خیلی زیبا و مرتب نوشته و امضا شده اند.

اما آیا در عمل کوچکترین احترامی به حریم خصوصی بیمار می شود؟؟ با وجود پرسنل آقا و خانم بارها شده که بیمارخانم توسط پرسنل آقا و برعکس تحت درمان قرار می گیرد. این مسئله خیلی فراتر از پوشیده نبودن دست و ساق پا وموها وگردن و حتی یک تزریق توسط پرسنل مرد است!! باز کردن تمام این مسایل برایم خیلی دشوار است اما مجبورم اینجا قدری خجالت را کنار گذاشته و رک باشم…

می خواهم برای شما یک عمل جراحی سزارین را شرح دهم: خانمی برای سزارین وارد اتاق عمل شده است. اغلب کلاه ندارند و مو و گردن و دستها و پاها بدون پوشش است… داخل اتاق می شود. تکنسین بیهوشی گاهی خانم و گاهی آقاست.(طبق طرح انطباق قانونا باید تکنسین خانم باشد یا پوشش کاملا رعایت شود.)، پزشک زنان داخل می شود. تکنسین های اتاق عمل وارد می شوند. پزشک زنان برای راحتی کار خود! درخواست می کند که یک آقا بعنوان اسکراب بیاید!! پزشک بیهوشی که اغلب آقاست وارد می شود. اگر اسپاینال (بی حسی از کمر) لازم باشد. (درست این است که یا این پزشک یا تکنسین آقا کار بیهوشی را انجام دهد و برود، یا وقتی بیمار پوشش داده شد وارد شود، اما اینجا بیهوشی و تکنسین اتاق عمل همزمان کارشان را انجام می دهند!!) پزشک پوشش بیمار را کاملا! کاملا! باز می کند و شروع به ضدعفونی و استریل کردن می کند. این در حالی است که بیمار کاملا عریان است. گذشته از تمام اینها که می گویند پزشک محرم است!!! خدمات مرد، پزشکان و پرسنل آقای دیگر برای شوخی و خنده و سلام و احوالپرسی و… در اتاق حضور دارند!! اگر بیمارستان آموزشی باشد که بدتر، دانشجویان پسر هم آنجا هستند.

حالا شما قضاوت کنید… کجای این معنای منشور حقوق بیمار و طرح انطباق را دارد؟؟

این مودبانه ترین موردی بود که توانستم شرح دهم. به خدا قسم این درد است. چرا که هیچ زنی در هیچ جای کشورمان با هر وضعیت پوششی راضی به این طور عریان شدن در مقابل نامحرم نیست.

نمی دانم چرا همه غافلیم؟؟ چرا کسی چیزی نمی گوید؟ چرا؟؟ چرا بیماران یا افرادی که برای سزارین به بیمارستان مراجعه می کنند سکوت می کنند؟؟ این حق آنهاست… گرچه اکثرا در این وضعیت بیهوشند!

امیدوارم این مطالب باعث شود که مشکلات بیمارستان جدی گرفته شود. شاید باعث شود بعضی افراد از خواب غفلت بیدار شوند… .

  ضرورت ها کجاست؟ حداقل ها و حداکثر ها و اقتضائات کجا معنا پیدا می کنند؟ راحترین راه ها بهترین هاست؟ این فضا برای چه کسی عادی است ؟ چه کسی پاسخگوست؟

کاری از گروه جامعه باحجاب

  • ارسال نظرات
  • نظرات بینندگان

دیدگاه