نحوه پوشش زنان و مردان بر اثر مد در حال حاضر

نوع پوشش زنان در شهر بزرگ و سبک های پوشش آنها منطبق بر مد سال بررسی طیف ها

کد خبر: 8451
تاریخ انتشار : اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۳

پیشرفت تکنولوژی سبب تغییر و تحولات گوناگون در زندگی بشر شده است. یکی از این تغییرات در غالب مد پدیدار شده است که از نظر زمانی گاهی کوتاه و گاه نیز بلندمدت می ­باشد. مد در جهان کنونی سامان دهنده حیات اجتماعی افراد می ­باشد. مد همراه با گسترش سرمایه داری شکل گرفت و در هر مرحله شکل گیری مد جدید بیانگر جنبه ای از نو شدن بود.

گرایش به مد بیانگر نوعی تجدید نظرخواهی و در واقع تلاش در جهت نوکردن و تغییر در مسائل مختلف ظاهری زندگی است. به عبارت دیگر گرایش وسیع به تغییر و تنوع، بیانگر حرص و نیاز شدید انسان برای ورود به قلمروهای جدید است، نیازی که جزئی از فطرت انسان ها را تشکیل می دهد.

مدلباس

درهم آمیختگی اجتماعی باعث می شود که جامعه به سمت یک دست شدن درسبک پوشش، مدل آرایش، سلیقه رایج و طرز رفتار برود. هر از چند گاهی شاهد تغییراتی دراین یکدستی می باشیم که نشانه مدرنیسم و مد است. با ظهور تب مدرنیته یا مدرنیزاسیون و جهانی شدن و تحول دربرخی مفاهیم و معیارها، فضای زندگی بشرتبدیل به فضایی مصرف زده، سطحی و کاملا صوری سوق داده می شود. جامعه شناسان مد را نمادی ازشیوه زندگی و ابزاری نمایانگر ثروت، رفاه و پایگاه طبقاتی که فرد به آن تعلق دارد، تعریف می کنند. شاید به این دلیل که پایگاه طبقاتی خود را در پشت نقابی پنهان کنیم، به دامان مد پناه می بریم و از یک رفتار، قیافه یا طرز پوشش، بدون توجه به طبقه اجتماعی که به آن تعلق داریم پیروی می کنیم یا به شکل گسترده ای مبلغ آن می شویم.

لباس فروشی

با این تعریف، مد به عنوان شکلی از شیوه زندگی، محدوده وسیعی را در برمی گیرد و تنها به لباس و آرایش محدود نمی شود، هرچند که نمود عینی آن را در آرایش و پوشش افراد بویژه جوانان متجلی شده است. یک مد جدید مانند سیلی بزرگ جامعه را فراگرفته، جوانان را مسخ نموده و پس از مدتی (کوتاه) تغییرمی کند. خیلی از افراد مد و مدگرایی را یک امر کاملا شخصی و سلیقه ای می دانند و معتقدند نمی توان افراد جامعه را مجبور کرد که برخلاف آنچه دوست دارند و انتخاب می کنند، عمل نمایند.

با نگاهی به تاریخ ایران، مشاهده می شود از زمان قاجارکه پای ایرانیان به فرنگ بازشد تا پایان عصر پهلوی، فصل متفاوتی درمدگرایی ایرانیان گشوده شد. آشنایی درباریان قاجار با زندگی غربیان در البته ایران به لحاظ واقع شدن بر سر راه ابریشم و منطقه خاورمیانه همواره گذرگاه تردد اقوام مختلف بوده، ولی غنای اسلامی و ایرانی فرهنگ این سرزمین مانع تقلیدپذیری از بیگانگان بود.

 با ضعف پادشاهان ایرانی، بویژه درعصرقاجار، به دلیل کاهش اعتماد به نفس و خودباوری، علائم غربزدگی آشکار گردید. متاسفانه امیرکبیر هم مجال نیافت تا الگوبرداری صحیح در عرصه فناوری را برای توسعه ملی کامل کند. ادامه تحصیل برخی از ایرانیان درفرنگ زمینه تغییر دیدگاه نسبت به هویت مذهبی و ملی را پدید آورد و انحراف در الگوبرداری از مظاهر پیشرفت با آغاز دوران پهلوی به اوج خود رسید.

لباس پهلوی ها
نگاه پهلوی اول به مقوله توسعه یافتگی و مبارزه با عوامل عقب افتادگی همانند پترکبیر بود. او پس از مسافرت به ترکیه و ملاقات با آتاترک و مشاهده مظاهر  غرب بر این باور شد که حجاب سبب عقب افتادگی ایران زمین است ! به همین علت دستور کشف حجاب زنان و یکدست کردن لباس رسمی مردان ایرانی را صادرکرد. ازآن زمان که رضا پهلوی با سلطه بر کشور شکل لباس پوشیدن مردم ایران را تغییرداد و نقطه تاریکی درتاریخ ایران رقم زد.

تا کنون مدهای مختلفی درایران رایج گردیده که تقریبا دراغلب آنها عناصرمذهبی و ملی رعایت نشده و بیشتر الگوبرداری تقلیدی ازمدل های غربی بوده است. حکومت پهلوی و روشنفکران غرب زده بر این باور بودند که باید فرهنگ ایران را اروپایی کنند تا بدین ترتیب ازضعف و عقب ماندگی رهایی یافته، در ردیف کشورهای پیشرفته قرارگیرند. بنابراین مدگرایی و غرب گرایی درایران، دریک بستر فکری و دوشادوش هم رشد کرده اند.
در دوران انقلاب اسلامی هم با وجود ماهیت اسلامی دولت و حکومت، و با وجود تلاش مسئولان نظام برای گسترش حجاب اسلامی در جامعه متاسفانه بازهم شیوه های پوشش غربی بویژه در میان جوانان گسترش یافته است. لباس های و پوشش های گوناگون برای مناسبت های مختلف در جامعه دیده می­ شود و  مدل های مختلفی برای انواع لباس های مجلسی، مانتوها و پوشش مو وجود دارد.

انواع لباس

اقسام گوناگون پوشش در میان زنان شهرهای بزرگ را می­ توان در این تقسیم بندی توضیح داد.

انواع مد  لباس های مجلسی

–  لباس های ساده و کاملا پوشیده

–  لباس های کاملا پوشیده اما تنگ

–  لباس های بلند آستین کوتاه یا بدون آستین

– لباس های کوتاه تر که تا زانو را می­ پوشانند

–  لباس های کاملا کوتاه بالاتر از زانو و تنگ و چسبان

– لباس هایی با مدل های خاص

انواع مد مانتو

–  دسته اول مانتوهای بلند، ساده و کاملا پوشیده

– دسته دوم مانتوهای بلند، پوشیده اما تنگ و اندامی

–  دسته سوم مانتوهای کوتاه تا زانو

–  دسته چهارم مانتوهای کوتاه بالاتر از زانو

–  دسته پنجم مانتوهای کوتاه با آستین های کوتاه و تنگ و چسبان هستند.

انواع پوشش موی سر

– دسته اول: سرکاملا با چادر و مقنعه پوشیده شده  است.

– دسته دوم:سرکاملا با مقنعه پوشیده شده است.

– دسته سوم : سرکاملا با روسری پوشیده شده است.

–  دسته چهارم: سر با مقنعه پوشیده شده است اما قسمتی از موها در جلوی سر نمایان است.

–  دسته پنجم: پوشش روسری و شال است که در آن موهای جلو بیرون است.

–  دسته ششم: پوشش شال که موها از جلوی سر و پشت گردن بیرون است.

–  دسته هفتم: پوشش روسری که موها تا فرق سر بیرون است.

چادر هم در بین برخی بانوان ایرانی رواج دارد. چادر در دوره های مختلف تاریخی به شکل های گوناگون وجود داشته است. در حال حاضر مدل های گوناگون آن ساده، لبنانی، عربی و ملی می­ باشد.

در محیط های گوناگون شعلی، علمی، آموزشی، مهمانی ها و مجلسی ترکیب خاصی از این پوشش ها استفاده می­ شود. زنان و دختران با توجه به طبقه و موقعیت اجتماعی، اعتقادات مذهبی و نوع پوشش رایج در محیط خود ترکیبی از این پوشش ها را برمی­ گزینند.

به عنوان مثال در محیط اداری پوشش رایج مقنعه و مانتوی بلند ساده مرسوم است. البته در محیط کاری نیز به  تناسب دولتی یا خصوصی بودن شغل و سایر ضوابط نوع پوشش ها متغیر می ­باشد.  در سال های گذشته هر ساله مدهای خاصی در میان مردم گسترش پیدا می ­کند. این مدها هم نوع و شکل لباس و هم رنگ آن ها را در برمی ­گیرد.  به عنوان مثال در جامعه ما درآغاز فروردین مانتوهای خاصی با رنگ های خاص، کیف، کفش در مد خاصی ارائه و گسترش پیدا می­ کند.

متاسفانه رواج این مدل ها سبب گسترش بدحجابی و بی حجابی نیز در میان مردم شده است. به طوری که در محیط های رسمی و اداری هم مانتوهای تنگ و کوتاه و مقنعه و شال هایی که موی سر از جلو نمایان است استفاده می ­شود. در محیط های مجلسی هم لباس های کوتاه و بدن نما در  مقابل نامحرمان نیز استفاده می ­گردد. با توجه به اینکه ایران تمدنی بسیار غنی دارد و اقلیت های گوناگون ایرانی هریک پوشش خاص و زیبای خود را دارند، جای دارد که مسئولان و طراحان مد لباس به بازبینی و ساماندهی مدل های رایج با توجه به پیشینه اسلامی و ایرانی ما بپردازند. ترکیب مدل های بومی و جدید لباس که هم علایق روز مردم بویژه جوانان را در نظر می گیرد و هم معیارهای اسلامی و ایرانی  را مدنظر قرار می­ دهد، می­ تواند تا حدی وضع پوشش موجود را اصلاح کند.

کاری از گروه سبک زندگی باحجاب

  • ارسال نظرات
  • نظرات بینندگان

دیدگاه