فردایی طلایی برای زنان؛زن منتظر یا مبتذل

ملل مختلف جهان به ویژه داعیه داران رهایی زنان از تبعیض را باید به این باور نزدیک کرد که جهانی شدن حکومت مهدوی(عج) به معنای جهانی شدن فضیلت ها، عدالت ها، نیکی ها، برابری ها و معنویت ها خواهد بود. مردم به ویژه زنان در عرصه حکومت جهانی مهدی موعود(عج) فرصتی خواهند یافت که خوب بیاندیشند و حکمت دانش واقعی را بیاموزند.

کد خبر: 9338
تاریخ انتشار : خرداد ۲۲, ۱۳۹۳

حقوق زن در روند جهانی شدن

بعد از سلطه قدرت های بزرگ بر منابع اقتصادی و سیاسی جهان، آن چه به عنوان یک نیازمندی خود را نشان می دهد، تدوین یکسری قوانین و خطوط جهانی بود که به واسطه آن بتوان نظم و چارچوبی را بر کشور های جهان حاکم کرد، لذا برای رهایی از تهدید قدرت های بزرگ برای حیات بشر با پایان جنگ جهانی دوم سازمان ملل متحد نقطه عطفی در تاریخ دولت ها شد.

فردای طلایی

به هر حال جامعه جهانی خود را نیازمند وضع یکسری قوانین و قواعد دید که می توانست مایه امیدواری بسیاری از ملت ها باشد اما علی رغم اینکه می توانستند نقطه تسلی برای بشر باشند؛ به نقاط تسلط بشر تبدیل شدند و عملا منشورها و قواعد معاهدات بین المللی حقوق بشر و کنوانسیون رفع تبعیض از زنان تا کنوانسیون حقوق کودک به حربه ای برای افکار سازی جهانی در یک دهکده ی جهانی به نفع قدرت های بزرگ تبدیل شده و ابزار توجیه آنها برای ابعاد تسلط شان گردید.

سلطه بر زنان

این معاهدات با هدف همگرایی جهانی بین سیاست ها، سرمایه ها و نیروهای انسانی در جهان مطرح شد و در بسیاری از موارد مفاد و محتوایش حاوی خطوطی بود که انهدام فرهنگ ها و قوانین و سنن کشور ها رادر بر داشت و در مواردی هم که خالی از اشکال بود مصداق “کلمت الحق یراد بها الباطل” بود یعنی حرف حقی با اراده باطل به کار گرفته میشد و قصد اصلی ایشان اهداف غیر خیر خواهانه و غیر انسانی بود.

موضوع کنوانسیون رفع تبعیض از زنان وبه دنبال آن شکل گیری فمنیست، به عنوان مهمترین سند سازمان ملل متحد پیرامون زنان، در سال ۱۹۷۹ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید و به دنبال آن چهار کنفرانس با عناوین” پکن، کپنهاک، مکزیکو سیتی، نایروبی” که در آنها با نگاهی اجمالی به زن، به شدت به دنبال ایجاد فرصت های برابر برای زنان و مردان در جامعه و خانواده هستند تشکیل شدند.

زنان مبتذل

عده ای می گویند: در قصه حقوق بشر باید یک حقوق مبنایی عام را برای همه آدمیان به رسمیت بشناسیم، و الا حقوق بشر با نفی حقوق بشر مساوی است. امروزه تلاش  می شود؛ کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان به عنوان معتبر ترین معیار بین المللی برای رفاه زنان به سراسر جهان تحمیل شود. و این در حالی است که بسیاری از مواد این کنوانسیون با حدود ۹۰ مورد از احکام و قوانین داخلی و فقه اسلامی و بسیاری از ارزش های اخلاقی و ملی کشورمان در تغایر کامل است و مورد انتقاد جمع کثیری از علما و اندیشمندان به ویژه رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است.

 

گفتنی است مواد این کنوانسیون بیشتر به تحقق سردمداران نظام سلطه جهانی برای همسان سازی فرهنگ و از بین بردن ارزشهای اخلاقی و مذهبی حاکم بر کشور های غیر غربی کمک می کند، تا ارتقای وضعیت حقوقی و اجتماعی زنان در جهان!!

البته ما نمی گوییم در جهت احقاق حقوق زنان در جامعه اسلامی نباید کاری صورت بگیرد، بلکه به فرموده رهبر معظم انقلاب؛ “این عمل حتما باید انجام بگیرد، منتها بر مبنای اسلامی و با هدف اسلامی  باشد.”

کار زنان

یکی از علل آزادی کار زنان در کنار مردان در عصر روشن گری را می توان نیازمندی نظام سرمایه داری در یک طیف جهانی به نیروی کار ارزان زنان دانست؛

 ابتذال زنان

لذا زنان دچار یک ورشکستگی فرهنگی شدند که اوج آن با سکس و بی بند و باری خاتمه می یافت. تجاوز به عنف و سوء استفاده جنسی سرنوشت زن عصر پست مدرن را رقم می زند. که هدف اصلی فیلم های پر خشونت و سکس قرار گرفتند و این فرهنگ همراه با سینمای هالیوود و محصولات مک دونالد در ردیف صادرات دنیای غرب قرار می گیرد و اینجاست که با سلاح رسانه ها، ماهواره و اینترنت در قالب توسعه فرهنگ از پیش تعیین شده، دهکده جهانی را سازمان دهی می کنند!!

چه زیبا امام راحل فرمودند: “تا خانم ها توجهشان به این است که فلان مد از غرب باید بیاید، فلان زینت از آنجا باید سرایت کند… نمی توانید مستقل باشید اگر بخواهید شما را به اینکه یک ملتی هستید بشناسند و بشوید یک ملت از تقلید باید دست بردارید. تا در این تقلید هستید آرزوی استقلال نکنید”.

گرایش طبیعی زنان به زیبایی، آراستگی، زیور و زینت دنیوی می تواند خود مایه دلپذیر شدن فضای خانه و خانواده گردد اما همین موهبت الهی اگر در مسیر تعادل قرار نگیرد، می تواند مایه ابتذال و خانواده شده و حیات معنوی آن را به مخاطره بیاندازد و همه را اسیر امیال و غرایز پست مادی کند. چراکه تاثیر پذیری پسران و مردان از زن در خانواده می تواند عاملی باشد برای حرکت ایشان در مسیر عبودیت عارفانه و یا موجب بازداشتن آنها از هر نوع فداکاری و گذشت برای حفظ ارزش های انسانی و صیانت از سرمایه های مادی و معنوی اجتماع شود.

از طرفی نقش زنان در تعیین الگوی مصرف و دوری از اسراف و تبذیر و قناعت و یا عکس آن اهداف اومانیستی و زندگی مرفه و اسراف در خانواده بسیار موثر است.

زنان در آخرالزمان

لذا از جهات مذکور و نیز از این جهت که نیمی از جمعیت جهان را زنان تشکیل می دهند و در شکل گیری شخصیت نیمی دیگر تاثیر گذارند نقش به سزایی دارند، پس کسانی که پی همسان سازی فرهنگ ها هستند در برنامه های خود زنان را مورد توجه قرار داده و ایشان را به عنوان نقطه عطف فعالیت های خود در نظر می گیرند. که در پی همین امر همراه با شعار های دموکراسی و سکولاریسم، توسعه، اقتصاد آزاد رهایی بخش ملت ها، فمنیسم(زن گرایی) را در سراسر جهان مطرح کردند و به مدد روشنفکران بومی، کشور های شرقی در صدد تلقین این اندیشه اند که آنها هم می خواهند حقوق از دست رفته خود را بازیابند که در این رهگذر چاره ای جز بهره گیری از راهکارهای فمنیسم و کنار گذاشتن ارزش های بومی و دینی ندارند.

حضور مسلمین در روند جهانی شدن

با توجه به نیازها و خواسته های بشر در حرکت به سوی بشر در حرکت به سوی یکپارچگی و اتحاد جهانی ـ که متناسب با فطرت ایشان است. به این نتیجه روشن و بدیهی دست می یابیم که اینک بهترین فرصت و موقعیت برای ترسیم چهره ای روشن و گویا از نظام جهان مهدوی و دین اسلام است؛ دینی که ادعای پاسخگویی به همه نیازهای جامع بشری را داشته و بری همه ابعاد مختلف زندگی بشر ارائه طریق می کند و حتی در روابط اجتماعی و بین المللی با مسلمین و غیر مسلمین زبانی گویا و متین داشته و به عنوان یک منبع قدرت می تواند حاوی پیام های مهم و کارسازی باشد.

لذا در بحث رهایی زنان از جاهلیت مدرن و ناکار آمدی الگوهای بیگانه باید با تکیه بر اصول اسلامی، زنان را به یک خود باوری در عرصه فعالیت های مهم و سرنوشت ساز و تعلیم و تربیت جامعه انسانی رساند و شان مادری را به افق اعلای خود رساند. اگر ما نتوانیم به درستی، ابعاد و زوایای مختلف الگوی رهایی زنان را در اندیشه مهدوی در عصر حاضر بازگو کنیم و نسبت و ارتباط آنرا با جهانی شدن بسنجیم، از قافله اندیشه و گفتمان روز به دور خواهیم بود و نخواهیم توانست درک و فهم بشری را درباره آینده درخشان جهان به خوبی نشان دهیم.

mahdi Amad

ملل مختلف در جهان به ویژه داعیه داران آن رهایی زنان از تبعیض را باید به این باور نزدیک کرد که جهانی شدن حکومت مهدوی(عج) به معنای جهانی شدن فضیلت ها، عدالت ها، نیکی ها، برابری ها و معنویت ها خواهد بود. مردم به ویژه زنان در عرصه حکومت جهانی مهدی موعود(عج) فرصتی خواهند یافت که خوب بیاندیشند و حکمت دانش واقعی را بیاموزند.

 به طوری که زنان در خانه خود به قضاوت با کتاب خدا و سنت پیامبر حکم کنند. و امنیت و آرامش چنان در جهان سایه گستر خواهد شد که زنان به تنهایی بین کشور ها بدون ترس از خطرات رفت و آمد خوهند کرد.

                                                                                                                                                                  اکرم مبارکی

کاری از گروه دین و فرهنگ باحجاب

  • ارسال نظرات
  • نظرات بینندگان

دیدگاه